O nas

Warsztaty Go greeen with Antalis

Go Green With Antalis - podsumowanie cyklu eko-warsztatów

2017/05/18

Projekt „Go Green With Antalis” zakładał cykl praktycznych spotkań poświęconych eko-odpowiedzialności w biznesie i różnych jej aspektów. Na każdym ze spotkań uczestnicy otrzymali skumulowaną dawkę praktycznych porad dot. działań CSR z zakresu ochrony środowiska. Jednym z elementów wydarzenia były wykłady inspiracyjne gości specjalnych dotyczące inicjatyw ekologicznych w firmach. Dodatkowo uczestnicy wzięli udział w warsztatach codesign, których celem było wspólne wypracowanie efektywnych inicjatyw ekologicznych gotowych do wdrożenia.

Motywem przewodnim spotkań „Go Green with Antalis” były wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

• Spotkanie I - Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja - narzędzia, metody oraz projekty usprawniające proces produkcyjny i łańcuch dostaw w przedsiębiorstwie

• Spotkanie II - Cel 15: Życie na lądzie - poszukiwanie rozwiązań i sposobów komunikacji projektów, które zmieniają dotychczasowy sposób oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko

• Spotkanie III - Cel 17: Partnerstwa na rzecz celów - tworzenie projektów, których rezultatem jest połączenie kilku specyficznych przedsiębiorstw/organizacji (na co dzień niewspółpracujących ze sobą) w koalicję na rzecz środowiska ochrony środowiska.

Uczestnikami warsztatów były firmy będące liderami wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju w Polsce.

przed-warsztatami.jpg

warsztaty-go-green-with-antalis-1.jpg

warsztaty-go-green-with-antalis-dyskusje.jpg

warsztaty-go-green-with-antalis-rozmowy.jpg

warsztaty-go-green-with-antalis-zadania.jpg