Kariera

About_US-Our_Partnership_259x194.jpg

Bezpieczeństwo  socjalne

W Badaniu Satysfakcji, które przeprowadziliśmy wśród pracowników Antalis we wrześniu 2012 roku, obszar świadczeń pozapłacowych został oceniony na bardzo wysokim poziomie, który pozwala nam porównywać się  najlepszymi pracodawcami w Polsce.

 

 

 

W ramach systemu świadczeń pozapłacowych znajdują się:
•    umowy o pracę na czas nieokreślony – w 2012 roku w tej formie zatrudnionych było 94% pracowników,
•    ubezpieczenie medyczne dla pracowników - za dopłatą można je rozszerzyć na swoich partnerów lub rodziny,
•    grupowe ubezpieczenie NW,
•    karnety do filharmonii oraz teatru,
•    niskooprocentowane pożyczki na cele mieszkaniowe,
•    fundusz zapomogowy,
•    wyprawki dla nowonarodzonych dzieci pracowników,
•    dofinansowanie karty Multisport,
•    wsparcie finansowe grup sportowych prowadzonych przez pracowników (w sierpniu 2012 roku współfinansowaliśmy wyjazdowe zawody triatlonu, w których uczestniczyli pracownicy ze swoimi rodzinami).

Pracownicy mogą korzystać z wymienionych świadczeń w oparciu o jasne i czytelne zasady ich przyznawania ujęte w formie procedur.