odpowiedzialny biznes

CSR_report_259x194.jpg

 Raport CSR przygotowany przez Antalis

Nasze zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju

Jako wiodący międzynarodowy dystrybutor materiałów wspierających komunikację, Antalis rozumie, że jego rozwój musi uwzględniać problemy gospodarcze, społeczne i środowiskowe.
Raportując w zakresie  CSR, zobowiązujemy się do ciągłego zmniejszenia wpływu na środowisko naszych produktów i działań, zwiększenia dobrobytu naszych pracowników oraz promowania odpowiedzialnego zarządzania naszym biznesem.

>> Raport CSR 2017 - zapoznaj się z aktualnym raportem.