Polityka prywatności

 

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę, a niniejsza polityka prywatności ustanawia zasady traktowania przez nas informacji prywatnych.

1. Polityka prywatności
Niniejsza polityka prywatności powstała przy użyciu wzorca stworzonego dla www.employmentlawcontracts.co.uk

2. Jakiego rodzaju informacje zbieramy?
Możemy zbierać, przechowywać i używać następującego rodzaju informacji prywatnych:
1.    informacje dotyczące Twojego komputera i Twoich wizyt na stronie internetowej (włączając w to adres IP, położenie geograficzne, rodzaj i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło przekierowania, długość wizyty, przeglądane strony i nawigowanie na stronie)
2.    informacje związane z transakcjami pomiędzy nami, które odnoszą się do tej strony
3.    informacje, jakich dostarczasz podczas rejestracji na naszej stronie internetowej
4.    informacje, jakich dostarczasz w celach subskrypcji serwisów, e-maili oraz newsletter’ów związanych z naszą stroną internetową
5.    innych informacji, jakie do nas wysyłasz

3. Pliki Cookie
Pliki cookie zawierają informacje przesłane przez serwer www do przeglądarki internetowej i przechowywane przez tę przeglądarkę. Informacje te są następnie wysyłane do serwera, za każdym razem gdy przeglądarka wysyła żądanie danej strony z serwera. Dzięki temu serwer może zidentyfikować i namierzyć przeglądarkę.
Możemy używać zarówno plików cookie dotyczących sesji jaki i trwałych plików cookie. Plików sesji używamy, aby monitorować nawigacje na naszej stronie.
Pliki cookie dotyczące sesji będą usuwane z Twojego komputera, gdy zamkniesz przeglądarkę. Trwałe pliki cookie będą przechowywane na Twoim komputerze, aż do momentu ich usunięcia lub osiągnięcia określonej daty wygaśnięcia.
Używamy Google Analytics, w celu analizowania użytkowania naszej strony. Google Analytics generują statystyki oraz inne informacje dotyczące użytkowania naszej strony za pomocą plików cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika.  Informacje te, powstające w odniesieniu do naszej strony internetowej, są używane do tworzenia raportów dotyczących użytkowania naszej strony internetowej. Google będzie przechowywać te informacje. Polityka prywatności Google dostępna jest na stronie: www.google.com/privacypolicy.html.
Większość przeglądarek pozwala na odrzucanie plików cookie, podczas gdy niektóre przeglądarki pozwalają na odrzucenie tylko plików cookie stron trzecich.

4. Używanie informacji osobowych
Dane osobowe przekazywane nam za pośrednictwem strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszym regulaminie lub w odpowiednich częściach witryny.

Możemy używać danych osobowych do celów:
1.    administrowania stroną internetową
2.    personalizację naszej strony, aby polepszyć możliwości jej przeglądania
3.    umożliwienia korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej
4.    przesyłania do Ciebie ogólnych (niemarketingowych) komunikatów
5.    przesyłania informacji, o które poprosiłeś drogą mailową
6.    przesyłania naszego newsletter’a oraz innych informacji marketingowych związanych z naszą działalnością lub też działalnością uważnie dobranych stron trzecich, które wg nas mogą Cię zainteresować, lub na które się zgodziłeś: e-mailem lub w podobny sposób (możesz nas zawsze poinformować, jeśli tylko nie chcesz więcej otrzymywać komunikatów marketingowych)
7.    dostarczać stronom trzecim informacji statystycznych dotyczących naszych użytkowników – jednak informacje te nie będą używane w celu identyfikacji użytkownika indywidualnego
8.    zajmowania się zapytaniami oraz reklamacjami dotyczącymi lub związanymi z naszą stroną internetową

Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji na naszej stronie internetowej, będziemy publikować je lub wykorzystywać je w sposób, do jakiego nas upoważnisz. Bez Twojej zgody nie udostępnimy żadnych informacji stronie trzeciej w celach marketingowych.

5. Jawność
Możemy ujawnić informacje o Tobie naszym pracownikom, pośrednikom, dostawcom i podwykonawcom w zakresie, w jakim konieczne to jest wg. warunków określonych w polityce prywatności.

Dodatkowo możemy ujawnić informacje osobiste:
1.    zgodnie z wymaganiami prawa
2.    w związku z postępowaniem sądowym lub przyszłymi postępowaniami sądowymi
3.    w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (tym udzielanie informacji innym osobom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszenia ryzyka kredytowego)
4.    nabywcom  (lub potencjalnym nabywcom) każdego rodzaju rzeczy lub aktywów, które chcemy (lub planujemy) sprzedać
5.    osobie, która wierzymy ma podstawy i może zwrócić się do sądu lub innego właściwego organu o udostępnienie informacji osobowych, jeżeli w naszej opinii, sąd lub inny organ nakażą ujawnić informacje osobiste
Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej polityce prywatności, nie dostarczymy informacji osobom trzecim.

6. Wewnętrzne transfery danych
Informacje, które gromadzimy mogą być przechowywane, przetwarzane i przekazywane w  którymkolwiek z krajów, w jakich działamy, aby umożliwić nam korzystanie z informacji zgodnie z niniejszą polityką prywatności
Informacje, które podasz mogą zostać przeniesione do krajów, które nie mają prawa ochrony danych równych z tymi, które obowiązują w Europejskim Obszarze Gospodarczym
Dodatkowo, informacje osobiste, jakie przekażesz do publikacji na naszej stronie będą publikowane w Internecie i mogą być, w związku z tym, dostępne na całym świecie. Nie możemy więc zapobiec nadużyciom ze strony innych.
Świadomie zgadzasz się na tego typu transfer informacji osobistych.

7. Bezpieczeństwo danych osobowych
Podejmiemy stosowne środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie, nieprawidłowemu wykorzystaniu lub zmianie danych osobowych.
Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe podane na naszych bezpiecznych (hasło i ochrona typu „firewall”) serwerach.
Oczywiście transmisja danych przez Internet jest z natury niebezpieczna i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.

8. Zmiana polityki
Możemy aktualizować niniejszą politykę prywatności poprzez umieszczenie nowej wersji na naszej stronie internetowej. Należy sprawdzać tę stronę w celu upewnienia się, że zgadzasz się ze zmianami.

9. Twoje prawa
Możesz zażądać, abyśmy dostarczyli wszelkich informacji osobowych, które posiadamy o Tobie.

Udzielanie takich informacji nastąpi po:
1.    uiszczeniu ustalonej opłaty
oraz
2.    dostarczeniu dowodu tożsamości (w tym celu, zazwyczaj przyjmujemy kserokopię paszportu poświadczoną przez notariusza lub bank oraz oryginał rachunku za media, na którym widnieje aktualny adres).
Możemy odmówić udostępnienia  informacji osobistych w zakresie dozwolonym przez prawo.
Możesz zakazać przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych przez e-mail w dowolnym momencie. Albo wyraźnie z góry zgodzisz się na wykorzystanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych lub zapewnimy Ci możliwość rezygnacji z wykorzystania danych osobowych w celach marketingowych.

10. Strony internetowe innych podmiotów
Strona zawiera linki do innych stron internetowych. Nie odpowiadamy za politykę prywatności i działania innych podmiotów.

11. Aktualizacja informacji
Prosimy o poinformowanie, jeśli informacje osobowe, które przechowujemy ulegną zmianie lub wymagają korekty.

12. Kontakt
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub wykorzystywania Twoich danych osobowych, prosimy kontakt: marketing@antalis.pl

13. Kontrola danych
Osobą odpowiedzialną za informacje zbierane poprzez niniejszą stronę jest Specjalista ds. E-biznes; kontakt: e-serwis@antalis.pl