Centrum informacji - wymiary papieru

Wymiary papieru

 

Zastanawiasz się, czy wybrać format SRA3 lub A1?
Pomożemy Ci wybrać najlepszy papier dla Twojego druku.

 

 

 

 

Szereg A

Szereg B

Szereg C

Symbol formatu

Wymiary ark. (mm)

Symbol formatu

Wymiary ark. (mm)

Symbol formatu

Wymiary ark. (mm)

4 A0

1682 x 2378

 

 

 

 

2 A0

1189 x1682

 

 

 

 

 A0

841 x1189

 B0

1000 x 1414*

 C0

917 x 1297

 A1

594 x 841

 B1

707 x 1000

 C1

648 x 917

 A2

 420 x 594

 B2

 500 x 707

 C2

458 x 648

 A3

 297 x 420

 B3

 353 x 500

 C3

324 x 458

 A4

 210 x 297

 B4

 250 x 353

 C4

229 x 324

 A5

 148 x 210

 B5

 176 x 250

 C5

162 x 229

 A6

 105 x 148

 B6

 125 x 176

 C6

114 x 162

 A7

 74 x 105

 B7

 88 x 125

 C7

81 x 114

 A8

 52 x 74

 B8

 62 x 88

 C8

57 x 81

 A9

 37 x 52

 B9

 44 x 62

 C9

40 x 57

 A10

 26 x 37

 B10

 31 x 44

 C10

28 x 40

* W przybliżeniu 1000 x 1400 mm i taki format jest praktycznie stosowany i produkowany jako B0
oraz w dalszych podziałach na formaty B1, B2 itp.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, pobierz plik pdf z dodatkowymi informacjami na temat formatów papieru.