O nas

ANTALIS W GRONIE CZŁONKÓW UN GLOBAL COMPACT

2016/04/26

UN GLOBAL NETWORK POLAND WE SUPPORTAntalis Poland znalazło się w gronie członków UN Global Compact - organizacji zrzeszającej ponad 8.000 firm ze 135 krajów.

Jest to bardzo wiążąca i poważna deklaracja, która zobowiązuje firmę między innymi do przestrzegania 10 zasad funkcjonowania inicjatywy UNGC, czyli zrównoważonej strategii biznesowej będącej częścią systemu zarządzania, kultury organizacyjnej oraz rutynowych działań firmy, jak również raportowania w cyklu rocznym informacji na temat sposobów realizowania założeń i zasad Inicjatywy Global Compact.

Członkostwo w UN Global Compact to nie tylko prestiż, ale również wiele bezpośrednich i pośrednich korzyści wynikających ze znalezienia się w gronie aktywnie działających firm w obszarze CSR (Corporate Social Responslibility-Społeczna Odpowiedzialność Biznesu).