O nas

About_Us_generique_159x119.jpg

Informacje o Antalis Poland

W Polsce Antalis, od lat notowany jest na listach rankingowych największych przedsiębiorstw. Jest liderem w dystrybucji materiałów służących do komunikacji wizualnej (papierów dla poligrafii i biur, materiałów opakowaniowych i produktów z tworzyw sztucznych).

W ciągu ostatnich lat Antalis Poland przeprowadził wiele inwestycji mających na celu dalsze poprawianie jakości obsługi klientów i funkcjonowania firmy. Spośród najważniejszych projektów wymienić można: nowoczesną sieć komputerową wraz z oprogramowaniem, działającą w czasie rzeczywistym i rozbudowany system logistyczny.

Antalis promuje również ideę świadomego i odpowiedzialnego biznesu.

Obszary działalności:

Sektor Poligrafia: dystrybucja papieru dla rynku poligraficznego: drukarnie, zakłady poligraficzne, agencje reklamowe, wydawnictwa

Sektor Papiery dla Biur: dystrybucja papieru, kopert oraz artykułów higienicznych dla biur i firm instytucjonalnych

Sektor Visual Communication: dystrybucja materiałów z tworzyw sztucznych dla rynku reklamowo-wystawienniczego

Sektor Packaging: dystrybucja materiałów opakowaniowych dla przemysłu

Logistics: usługi logistyczne

Dział Podłoży Flexo: dystrybucja materiałów dla branży fleksograficznej

 

Antalis Poland Spółka z o. o.,
ul. Wołoska 5,
02-675 Warszawa  

tel. (22) 189 50 00,
fax: (22) 189 50 01,
e-mail: info@antalis.pl

Krajowy Rejestr Sadowy, KRS 0000003447, Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
NIP 879-016-80-62, Regon 870033900, kapitał zakładowy 63.787.000,00 zł