O nas

Rozwój zawodowy - grafika

Rozwój zawodowy

Antalis pomaga Ci budować Twoją ścieżkę kariery zawodowej

Rekrutacja – mamy wspólną politykę rekrutacyjną dla wszystkich organizacji wchodzących w skład naszej Grupy. Ułatwia to mobilność wewnątrz Grupy, jednocześnie pomagając pozyskiwać nowe talenty.

Proces Wdrożenia – Poświęcamy wiele uwagi na organizację Twoich pierwszych dni pracy w naszej organizacji. Integracja z nowym srodowiskiem jest "kamieniem milowym" w Twojej ścieżce kariery. Od pierwszego dnia wspieramy każdego pracownika w poznawaniu Grupy i biznesu, którym się zajmujemy.

Zarządzanie Wydajnością – Wszyscy pracownicy Grupy korzystają z takiego samego systemu oceny indywidualnych i zespołowych wyników pracy, który pomaga określić potrzeby rozwoju zawodowego.

Rozwój – Zarządzanie wydajnością pozwala określić potrzeby zarówno rozwoju indywidualnego pracowników, jak i rozwoju zespołowego. Spersonalizowane programy rozwoju pomagają zwiększyć efektywność pracy oraz wspierają założenia strategiczne Grupy na poziomach lokalnym i globalnym.

Zarządzanie Talentami – Wdrożyliśmy strategię pozyskiwania, rozwijania i utrzymywania talentów. Zidentyfikowaliśmy umiejętności i kompetencje niezbędne do sprostania naszym obecnym i przyszłym wyzwaniom biznesowym. Stworzyliśmy programy rozwoju zawodowego wspierające mobilność wewnątrz Grupy.

Moja Opinia – Nieustannie dążymy do poprawy naszej polityki personalnej i regularnie prosimy naszych pracowników o informację zwrotną za pomocą Badania Satysfakcji i Zaangażowania Pracowników.


Aplikuj teraz - przycisk