o nas

info_center_Content_259x194.jpg

Porady  i wskazówki

Jeśli kupiłeś urządzenie do druku cyfrowego i poszukujesz wskazówek i inspiracji
w zakresie tego rodzaju zadruku - zapraszamy do tej sekcji.


 • Przygotowanie papieru

  Używaj papieru fabrycznie ciętego do formatu zamiast samodzielnie ciętego z większych formatów.
  - Unikniesz nadmiernego pylenia papieru będącego skutkiem nieprecyzyjnego, niefabrycznego docięcia arkusza do formatu.
  - Będziesz miał pewność, że papier docięty jest precyzyjnie - trzyma kąty proste, dzięki temu unikniesz niepotrzebnych przerw w druku i niepożądanych strat papieru.


  Używaj papieru z odpowiednim kierunkiem włókna - włókno po długim boku dla niskich gramatur, po krótkim dla wysokich.
  - Drukując na HP Indigo stosuj się do rekomendacji producenta, przy druku laserowym (dry toner) korzystaj z sugestii producenta urządzenia.
  - Unikniesz niepożądanych zacięć papieru w maszynie podczas druku, zminimalizujesz efekt kurczenia się papieru podczas termicznego utrwalania tonera podczas druku.


  Starannie dobieraj papiery powlekane o wykończeniu błyszczącym lub satynowym.
  - Unikaj zbyt wyraźnej różnicy w połysku druku i połysku wykończenia papieru: większość urządzeń laserowych (dry toner) daje matowy efekt zadruku, natomiast na urządzeniach HP Indigo efekt połysku w druku.
  - Rób wydruki próbne jeśli dana praca nie była nigdy wcześniej drukowana cyfrowo.


  Upewnij się, że papier ma właściwy poziom względnej zawartości wody.
  - Unikniesz falowania papieru po zadruku oraz niepożądanych zacięć papieru - co może powodować wysoka temperatura utrwalania tonera podczas zadruku.
  - Upewnij się, że papier ma odpowiednią elektrostatykę - to gwarancja właściwego transferu obrazu i adhezji tonera.

   

 • Przygotowanie do druku

  Upewnij się, że ustawienia maszyny odpowiadają typowi i gramaturze podłoża, które masz zamiar zadrukować.
  - Unikaj zbyt wysokich temperatur utrwalania przy zadruku niskich gramatur. Może to spowodować tworzenie się pęcherzyków na powierzchni tonera.
  - Unikaj zbyt niskich temperatur utrwalania przy zadruku wysokich gramatur. Może mieć to wpływ na utrwalenie się tonera
  i poziom jego adhezji na podłożu.
  - Przy zadruku podłoży o gramaturze 350g/m² sprawdź jaką maksymalną gramaturę może zadrukować Twoja drukarka. Większość urządzeń laserowych może drukować do 300g/m² - ewentualnie zredukuj prędkość druku.

  Staraj się drukować w CMYK, obrazy o rozdzielczości 300-600 dpi w docelowym formacie pracy.
  - Unikaj drukowania w niższej rozdzielczości (np. pliki ściągnięte ze stron www).
  - Konwertuj pliki RGB na pliki CMYK.
  - Upewnij się, że pliki są właściwie skonfigurowane pod daną pracę, a kolorystykę sprawdzaj z proofem.
  - Upewnij się, że projekt graficzny zawiera 3mm na spady.

  Zapewnij optymalne zarządzanie kolorem.
  - Wiele urządzeń drukujących cyfrowo może drukować z wysokim nasyceniem kolorów (do 400%).
  - Unikaj odcieni poniżej 10% nasycenia - efekt druku będzie niezadowalający (brudny kolor).
  - Duże czarne aple drukuj czernią zbudowaną z CMYK, zazwyczaj C40%, M20%,Y20%, K100%. Unikaj drukowania czarnych apli zbudowanych tylko z czarnego.
  - Do druku pantonów lub kolorów metalicznych zalecany jest druk ciekłotonerowy HP Indigo.

   

 • Zadruk 

  Dobrze planuj prace wysokonakładowe, zwłaszcza na HP Indigo.
  - Sprawdź jakość obciągów gumowych przed rozpoczęciem druku (HP Indigo).
  - Czyść maszynę drukującą zgodnie z instrukcją (częstotliwość czyszczenia oraz odpowiednia ilość zadrukowanych arkuszy).
  - Unikaj drukowania jednego layoutu w wysokim nakładzie, zalecane jest drukowanie naprzemienne różnych prac.

   

 • Wykończenie i obróbka

  Podobnie jak przy papierach offsetowych dla gramatur powyżej 150g/m2 wskazane jest bigowanie papieru przed falcowaniem, zawsze zgodnie z kierunkiem włókna.

 • Przechowywanie 

  Otwartą ryzę papieru należy ponownie szczelnie zamknąć oraz przechowywać w kontrolowanym, klimatyzowanym pomieszczeniu.
  - Chroń papier przez zmianami temperatury i wilgotnością powietrza. Przechowuj go z dala od drzwi wejściowych, okien
  czy grzejników.
  - Dbaj o rotację papieru, wykorzystuj końcówki na prace niskonakładowe.