Odpowiedzialny biznes

ecolabel_logo_119x119.gif

EU  Ecolabel

Produkty nagrodzone oznakowaniem EU Ecolabel muszą spełniać określone wymagania środowiskowe, w tym te odnoszące się do ich przechowywania przez cały cykl życia. Oznacza to zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko: np. mniejsze zużycie wody, redukcję zużycia energii elektrycznej oraz zwiększenie możliwości odzyskania z nich surowców wtórnych w porównaniu z innymi produktami.

Kryteria oznakowania EU Ecolabel dla produktów z papierów zadrukowanych, zostały ustalone na zbliżonych zasadach, aby nagrodzić te produkty zadrukowane, które powstają z poszanowaniem zasad ochrony środowiska oraz zagwarantować, że dokumenty zadrukowane będą produktami recyklingowalnymi.

Dla firm jest to doskonała okazja, aby komunikować swoje poszanowanie dla zasad ochrony środowiska przy produkcji materiałów drukowanych.

Produkty certyfikowane

Tylko produkty powstałe w wyniku procesu zadruku na papierze mogą zostać oznakowane logo EU Ecolabel. Prócz zadruku, proces ich tworzenia może także obejmować niektóre metody wykończeń (np. składanie, cięcie, wytłaczanie, bindowanie, łączenie przy pomocy kleju lub sznura).

Drukowane produkty papierowe to: gazety, materiały reklamowe, magazyny, czasopisma, katalogi, książki, ulotki, broszury, plakaty, wizytówki i etykiety.

Zadrukowany produkt musi się składać przynajmniej w  90 % swojej wagi z papieru, kartonu lub podłoży, których bazą jest papier, za wyjątkiem: książek, katalogów, broszur lub formularzy, które zawierać muszą w swojej wadze minimum 80% wyżej wymienionych produktów. Inserty, okładki oraz inne części produktów drukowane na papierze należy traktować jako części drukowanego produktu końcowego.

Jak uzyskać prawo do oznakowania EU Ecolabel?

Kryteria oznakowania EU Ecolabel dla papierowych produktów drukowanych obejmują:

• część związaną z procedurami zarządzania;
• część dotyczącą samych produktów, która może ulec zmianie w trakcie posiadania licencji EU Ecolabel (np. odnoszące się do: podłoża materiałów używanych do zadruku, powleczenia i wykończenia produktu, ilości odpadów).

Kryteria uzyskania oznakowania UE Ecolabel dla papieru zadrukowanego poświęcone są wpływowi produktu na środowisko na różnych etapach jego produkcji, restrykcji, jakimi objęte są podłoża, substancji wykluczonych, emisji substancji do wody i powietrza, gospodarki odpadami i recyklingu, zużycia energii, wymagań jakościowych, informowania i szkoleń pacowników.

Wnioskodawca musi złożyć dokumentację zawierającą wszystkie istotne dane i deklaracje dotyczące produktu związane z uzyskaniem UE Ecolabel oraz dokumentację wszystkich istotnych kryteriów produktu. Materiały te należy przesłać do właściwego organu wraz z wnioskiem. Po otrzymaniu wniosku właściwy organ sprawdza złożoną dokumentację, w tym tę wysłaną bezpośrednio od dostawców, a w razie potrzeby może poprosić o informacje dodatkowe.

Kto może starać się o EU Ecolabel?

Producenci, importerzy, dostawcy usług, hurtownicy i sprzedawcy detaliczni mogą ubiegać się o używanie oznakowania EU Ecolabel. Np. wydawcy, księgarze, agencje reklamowe i public relations. Dotyczy to zarówno firm prywatnych, jak i instytucji publicznych.

Licencja dla produktów powstałych z zadrukowanych papierów nie może być przyznana firmom świadczącym usługi drukarskie lub firmom poligraficznym.

Aplikacja dotycząca produktów powstałych z zadrukowanego papieru może zostać złożona dla:
• określonego produktu, którego identyfikacja może nastąpić poprzez jego nazwę handlową: (np. magazyn XXX) lub
• pojedynczej kategorii produktów (np. magazynów, broszur, książek, gazet). W tym przypadku kategoria powinna być zidentyfikowana jak najbardziej precyzyjnie (np. magazyny, klejone, format X-Y, strony A-B).