Odpowiedzialny biznes - Antrak

Antrak - logo

Zrównoważony łańcuch dostaw Antalis

Antalis dba o to, aby jego rozwój szedł w parze z eko-odpowiedzialnymi praktykami.

Platforma Antrak - poświęcona dostawcom produktów z sektorów Print, Visual Communication i Packaging, współpracującymi z Antalis – daje jeszcze większą niż dotychczas możliwość śledzenia łańcucha dostaw Antalis i jego eko-odpowiedzialności. Narzędzie to, zbierając, m.in. pełne informacje dotyczące polityki CSR dostawców i zgodności produktów z certyfikatami, potwierdza rolę Antalis jako lidera  w zarządzaniu zrównoważonym łańcuchem dostaw, który bierze pełną odpowiedzialność za produkty zamawiane przez klientów.Antrak: ujednolicone i wyczerpujące dane dotyczące łańcucha dostaw

Poprzez zbieranie i umieszczanie w jednym miejscu kompletnych informacji związanych ze śledzeniem łańcucha dostaw, Antalis prezentuje się nie tylko jako podmiot, który jest w stanie dostarczyć klientom certyfikaty związane z CSR, ale i jako ten, który jest w stanie utrzymać silne i przejrzyste relacje z dostawcami. Korzyścią dla dostawców jest z kolei możliwość szybkiego zdobycia informacji, które są zazwyczaj rozproszone w ramach organizacji. Co więcej, Antalis jest jedynym dostawcą papieru, który w sposób tak kompleksowy zbiera informacje związane z zagadnieniami społeczno-środowiskowymi i platformę do śledzenia dostaw.

Zebrane informacje są weryfikowane pod kątem spójności (od gatunków drzew wykorzystanych do produkcji papieru po kraj ich pochodzenia), a zintegrowany moduł rozpoznaje potencjalne ryzyka związane ze współpracą z danym dostawcą. Wewnętrzna komisja jest następnie odpowiedzialna za podjęcie działań w celu ograniczenia zidentyfikowanych zagrożeń.

Antrak w pigułce:

    
Oprócz ogólnych informacji biznesowych i danych kontaktowych, dostawcy są proszeni o wypełnienie formularza w celu dostarczenia wyczerpujących informacji na temat:


Informacji związanych z CSR: raporty CSR, wzajemne porozumienia, wdrażanie standardów środowiskowych, etyczne działania biznesowe, bezpieczeństwo pracy, równość szans, poszanowanie praw człowieka i warunków pracy;

Zgodności produktu z certyfikacją: oznakowanie EU Timber (związane z gatunkami drzew wykorzystywanymi do produkcji papieru wraz z ich źródłem pochodzenia), rozporządzenie EU REACH, certyfikacja  FSC® i PEFC, certyfikat do kontaktu z żywnością, dyrektywy w sprawie odpadów oraz właściwości środowiskowe produktu, takie jak procent włókien z recyklingu. Aby produkty zostały oznaczone certyfikatami na platformie, muszą zostać dostarczone przez dostawców;

Dane produkcyjne: normy ISO, daty produkcji, dane dotyczące bezpieczeństwa itp.

 


Antrak jest rzeczywistym wdrożeniem i kontynuacją Sustainable Woodpulp and Paper Sourcing policy będącym zbiorem działań podjętych przez Antalis, które dowodzą, że dostawca pozyskuje drewno z legalnych, odpowiedzialnych i dobrze zarządzanych źródeł oraz że wspiera programy gospodarki leśnej, promujące tego typu działania. Platforma Antrak i dokument Sustainable Woodpulp and Paper Sourcing policy są integralną częścią inicjatywy „Antalis Green Connection”, w ramach którego Grupa dąży do ścisłej współpracy z dostawcami, klientami i innymi podmiotami związanymi z przemysłem papierniczym. A wszystko po to, by rozwijać produkty i rozwiązania związane z ochroną środowiska.

O Antraku
Antrak to otwarte oprogramowanie SAAS stworzone przez Factor-X w celu umożliwienia śledzenia w skuteczny i uproszczony sposób zagadnień społeczno-środowiskowych związanych z łańcuchem dostaw oraz zapewnienia zgodności produktów z certyfikatami. Factor-X to firma konsultingowa, specjalizująca się w analizie ryzyka, innowacyjnych modelach ekonomicznych, zrównoważonych inwestycjach i prowadzeniu szkoleń.

Więcej informacji: www.factorx.eu i http://antalis.myrmex.coop/.