odpowiedzialny biznes

Environment_Certifications_259x194.jpg

 

Certyfikacja FSC®
Forest Stewardship Council to niezależna, pozarządowa organizacja non-profit, założona w celu wspierania odpowiedzialnej społecznie i zrównoważonej ekonomicznie gospodarki leśnej w zakresie zarządzania światowymi zasobami leśnymi. Wizją organizacji FSC® jest zapewnienie, że w ramach światowej gospodarki leśnej przestrzegane będą odpowiednie normy socjalne, ekologiczne i gospodarcze, z korzyścią dla ludności całego świata oraz przyszłych pokoleń.

Pobierz certyfikat FSC® Antalis Poland.

Certyfikacja PEFC
PEFC to skrót od Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (Program Uznania Systemów Certyfikacji Lasów). PEFC jest niezależną pozarządową organizacją typu non-profit oraz największym na świecie podmiotem oferującym certyfikację w zakresie gospodarki leśnej. PEFC został utworzony w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej oraz oceny i wzajemnego uznawania krajowych systemów certyfikacji leśnej. Certyfikacja PEFC prowadzona jest według standardów krajowych akredytowanych przez PEFC.

Pobierz certyfikat PEFC Antalis Poland.

PCF (Process Chlorine Free – przetwarzany bez użycia chloru)
Proces nie prowadzi do wytwarzania szkodliwych substancji w tym dioksyn. Natomiast w procesie wykorzystywany jest tlen, ozon lub nadtlenek wodoru jako czynniki wybielające.

ecolabel_logo_119x119.gif

Oznakowanie EU ECOLABEL
Europejskie oznakowanie Ecolabel stanowi certyfikat przyznawany przez Komisję Europejską niezależnym organizacjom odpowiedzialnym za wdrażanie zasad ochrony środowiska na szczeblu krajowym.
Ecolabel koncentruje się przede wszystkim na procesie przetwarzania surowców i produkcji końcowego towaru pod kątem minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Obecnie ponad tysiąc produktów posiada ten certyfikat.