Odpowiedzialny biznes

Green_connection_259x194.jpg

Eko-odpowiedzialność  Antalis Poland

Antalis pragnie być postrzegany jako niekwestionowany lider w branży papierniczej. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest ustanowienie przejrzystych i jasnych standardów. Grupa zawsze ściśle współpracuje z dostawcami, klientami i innymi zainteresowanymi stronami w celu połączenia w jedno: innowacyjności, wartości dodanej i jak najlepszej ochrony środowiska. Grupa wspiera także wysiłki na rzecz rozwoju zrównoważonego, prowadzone przez lokalne oddziały, takie jak: Green Weeks, Green Days czy wydawanie broszur poświęconych produktom ekologicznych.

Aby zapewnić spójność komunikacji w działaniach całej Grupy, we wszystkich podejmowanych akcjach, Antalis stworzył jasne zasady komunikacji w zakresie swoich produktów ekologicznych, tzw. „ Antalis Green Connection”. Oznacza to, że narzędzia komunikacyjne (broszury, ulotki, etc.) odnoszące się do tego rodzaju produktów otrzymają tzw. “zielony znak”, czyli logo, które spowoduje, że wyróżnią się  spośród innych materiałów komunikacyjnych firmy, w sposób pozwalający na identyfikację ich z tą właśnie grupą produktów.

 • Oferta produktów eko-odpowiedzialnych

  Antalis zbudował jedną z najszerszych ofert produktów przyjaznych dla środowiska na rynku. Została opracowana z myślą zaspokojenia potrzeb klientów na różne rodzaje druku i techniki wykończeniowe. Pozwala to na wybranie podłoża, które będzie odpowiadać polityce CSR danej firmy, przy jednoczesnym uwzględnieniu sposobu zadruku i budżetu na przeznaczonego na daną pracę.

  Co jednak dokładnie oznacza papier ekologicznie odpowiedzialny? Wiarygodna definicja musi łączyć 2 konieczne warunki: zarówno sam materiał, z którego powstało podłoże, jak i proces jego wytwarzania. Należy także dodać jasne wymagania co do obu czynników, biorąc pod uwagę ich wpływ na środowisko naturalne. Jednocześnie definicja taka musi brać pod uwagę złożoność techniczną procesu, a jednocześnie być jasna do zrozumienia.

  Antalis opracował tzw. Green Star SystemTM, który pozwoli na jasne oznaczenie oferowanych papierów. Aby dany produkt został uznany przez Antalis za przyjazny środowisku i eko-odpowiedzialny, musi otrzymać minimum 3 gwiazdki w skali Green Star SystemTM.

  więcej
 • Nasza polityka zamówień

  Firma Antalis korzysta z usług dostawców, którzy w swojej codziennej działalności biorą pod uwagę zagadnienia ochrony środowiska.

  Nasze działania polegają między innymi na: zachęcaniu dostawców do optymalizacji procesów produkcyjnych, które mogą wpływać na ochronę środowiska, wynagradzanie dostawców, którzy w ramach swojej działalności wprowadzili politykę ochrony środowiska,a także innnych działaniach mających na celu jak nalepszą ochronę środowiska przy współpracy z naszymi dostawcami.

  Informacje na temat platformy Antrak, poświęconej zrównoważonemu łańcuchowi dostaw Antalis, można znaleźć tutaj.

  więcej
 • Wsparcie w zakresie zrównoważonego rozwoju

   

  Pomożemy Ci w zakresie zagadnień związanych z ekologią i zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw

  Dbałość o środowisko naturalne staje się coraz ważniejsza. Także Twoi klienci są bardziej tego świadomi, a Ty chcesz przecież spełniać ich potrzeby także w tym zakresie. Jednak poruszanie się wśród wszelkiego rodzaju certyfikatów i regulacji nie jest łatwe. Możemy pomóc Ci odpowiedzieć na potrzeby Twoich klientów jeśli chodzi o zagadnienia dotyczące ekologii i zrównoważonego rozwoju..

  więcej
 • Certyfikaty  FSC ® and PEFC

  Przejrzysty łańcuch dostaw: strategia w interesie naszych klientów.

  Antalis posiada certyfikat FSC® i certyfikat PEFC, aby zapewnić przejrzystość całego łańcucha dostaw. Regularnie przeprowadzane są audyty dotyczące logistyki, systemów informacyjnych, marketingu i procesów sprzedażowych. Oznacza to, że wszystkie kraje zaangażowane w proces muszą spełniać te same wymagania.

  Certyfikat ten został przyznany w 36 krajach na całym świecie..

  więcej