Odpowiedzialny biznes

Green Star System AntalisTM

System bazuje na uniwersalnej zasadzie „punktów”, użytych do oznaczenia usług i produktów. Jest więc jasny nawet dla osób nie związanych z zagadnieniami technicznymi.

Green Star SystemTM zawiera w sobie zarówno informacje o pochodzeniu włókien, jak i o wytwarzaniu danego produktu. Każdy papier może otrzymać od 0 do 5 gwiazdek w rankingu.

Dzięki temu Green Star SystemTM system odzwierciedla zarówno złożoność pojęcia eko-odpowiedzialny, który ma znaczenie dla odbiorców związanych z procesem technologicznym, ale jednocześnie jest na tyle prostu i jasny, że staje się zrozumiały także dla innych odbiorców.
System może być używany przez firmy do komunikowania ich działań związanych z odpowiedzialnością za ochronę środowiska.

Kliknij, aby zapoznać się z Białą Księgą Eco-odpowiedzialności Antalis.

Kliknij, aby zapoznać się  Broszurą Green, w kórej znajdziesz listę prodktów eko-odpowiedzialnych, posiadających od 3 do 5 gwiazdek.

Green Star System