odpowiedzialny biznes

Environment_procurement_policy_ContentPage_259x194.jpg

Nasza polityka zamówień

Firma Antalis korzysta z usług dostawców, którzy w swojej codziennej działalności biorą pod uwagę zagadnienia ochrony środowiska.

Nasze działania:

• Zachęcanie dostawców do optymalizacji procesów produkcyjnych, które mogą wpływać na ochronę środowiska.

• Wynagradzanie dostawców, którzy w ramach swojej działalności wprowadzili politykę ochrony środowiska.

• Zachęcanie dostawców do wprowadzania systemów monitorowania emisji związków węgla oraz dalszego opracowywania produktów i praktyk przyjaznych dla środowiska.

• Będziemy dążyć do prowadzenia biznesu z tymi producentami papieru, którzy spełniają wymagania certyfikacji Environmental Management System (EMS), takie jak: ISO 14001 lub Eco - Management i Audit Scheme (EMAS) albo innych, uznanych w przemyśle norm.

• Będziemy dokładać starań, aby współpracujący z nami dostawcy dostarczali nam produkty bezpośrednio do Centralnych Centrów Dystrybucji (CCD) lub Regionalnych Centrów Dystrybucyjnych (RCD), co wpłynie na zmniejszenia emisji dwutlenku węgla związanej z transportem.

• Antalis posiada szeroką gamę produktów ekologicznych, posiadających certyfikat FSC® lub certyfikat PEFC i/lub atesty dowodzące recyklingu.

• Antalis zobowiązał się do wdrożenia i utrzymywania systemów certyfikacji FSC® i certyfikacji PEFC.

• Aspekty społeczne, zdrowotne i bezpieczeństwa są ważne dla Antalis Group, co komunikujemy także naszym dostawcom.

• Zapewniamy wsparcie i doradztwo dotyczącego wszystkich produktów przyjaznych dla środowiska.

Odpowiedzialne źródła dostaw

Aby zapewnić stałą jakość i pewność, że produkty pochodzą z odpowiedzialnych źródeł, Grupa Sequana stworzyła i rozwinęła strukturę dostaw w oparciu o tzw. Sequana Code of Conduct oraz zasady polityki CSR. Zasada ta dotyczy wszystkich źródeł pochodzenia masy drzewnej używanej do produkcji papieru oraz samego papieru w całej grupie Antalis (Antalis i Arjowiggins).

Zasady zostały spisane w dokumencie, który obowiązuje od grudnia 2013 roku i nosi nazwę Sustainable woodpulp and paper sourcing Policy.

Logo Antrak
Aby dowiedzieć się więcej na temat platformy Antrak, poświęconej zrównoważonemu łańcuchowi dostaw Antalis, wystarczy kliknąć tutaj.

 

Dla dostawców
Ogólne warunki zakupu towarów i usług są opisane w niniejszym dokumencie: Ogólne warunki zakupu Antalis Poland.