odpowiedzialny biznes

Tallink-154x214.png

Wywiad  z Luulea Lääne, Dyrektorem ds. Komunikacji w AS Tallink Grupp

Antalis: Proszę nam powiedzieć, jakie jest Pani stanowisko w AS Tallink Grupp i rola w kreowaniu strategii CSR firmy?

Luulea Lääne: Jako Dyrektor ds. Komunikacji odpowiadam zarówno za komunikację zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Komunikacja zewnętrzna oznacza kontakty z interesariuszami, udziałowcami, klientami, przedstawicielami organizacji publicznych, mediów oraz osobami prywatnymi.

AS Tallink Grupp jest liderem w zakresie dostarczania wysokiej jakości pasażerskich usług transportowych w północnym regionie Morza Bałtyckiego, jak też transportu produktów na wybranych trasach.

Antalis: Chcecie być pionierem na rynku europejskim. Aby to osiągnąć musicie mieć silną politykę związaną ze strategią CSR. Co może nam Pani na ten temat powiedzieć?

Luulea Lääne: Mocna strategia CSR jet w Europie standardem. Społeczeństwo oczekuje, że organizacje z sektora publicznego i prywatnego będą kierowały się zasadami etyki w swoich działaniach zarówno w stosunku do ludzi, środowiska, jak i lokalnych społeczności. Są to trzy główne filary, na które zwracamy największą uwagę. Swoim postępowaniem chcemy dawać przykład innym firmom. Nasza strategia to nie tylko specjalnie dedykowane akcje z zakresu CSR, ale też przestrzeganie jej zasad w codziennej pracy przez wszystkie nasze jednostki.

Antalis: Dlaczego “We engage”?

Luulea Lääne: Aby mieć sprawnie działającą firmę, ukierunkowaną na zasady CSR, zaangażowanie to coś, bez czego nie możemy iść do przodu. Współpraca, słuchanie siebie nawzajem, wspólny wysiłek to najważniejsze wartości, które pozwalają firmie dobrze funkcjonować.

Antalis: Zdecydowaliście się wydrukować raport CSR za rok 2013 na papierze ekologicznym Cyclus. Jak ważny jest wybór papieru w Państwa strategii?

Luulea Lääne: Wysoko cenimy zasoby naturalne, w tym także papier. Jeśli to tylko możliwe staramy się wybierać papiery ekologiczne, dlatego też Cyclus Offset był dla nas naturalnym wyborem.

Antalis: Czy, jako ekspert w zakresie komunikacji, uważa Pani, że przedstawianie raportu CSR na papierze ekologicznym dodatkowo uwiarygodnia Państwa działania w tym zakresie?

Luulea Lääne: Wybór papieru nie był związany z podniesieniem naszej wiarygodności w obszarze CSR. Był on po prostu jedną z takich aktywności, ponieważ wszystkie tego typu decyzje podejmujemy mając na względzie zasoby naturalne (wodę, paliwo, papier, etc.). W strategii CSR nie chodzi tylko o jej posiadanie, ale o ciągłą pracę nad nią i wdrażanie jej w codziennym funkcjonowaniu firmy. Nie wykluczamy używania papieru ekologicznego w przyszłości i oczywiście nadal zamierzamy oddawać zużyte materiały papiernicze do recyklingu.