płatności online

 •  

  ZAMAWIAJ ONLINE I PŁAĆ ONLINE

  Składając zamówienie przez Internet, akceptujesz:

  - dostarczanie informacji w formie elektronicznej, co oznacza, że zgadzasz się dostarczyć wszelkich wymaganych informacji w formie zgodnej ze standardami przewidzianymi dla danej transakcji,
  - że podane przez Ciebie informacje będą przechowywane w formie elektronicznej,
  - otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.

  Akceptując powyższe, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że transmisje internetowe nie gwarantują całkowitego bezpieczeństwa i prywatności. Przekazywane informacje (w tym informacja o karcie kredytowej) mogą być odczytane i/lub przechwycone przez osoby trzecie. Firma Antalis nie ponosi odpowiedzialności za odczytanie i/lub przechwycenie danych lub innego rodzaju nieautoryzowany dostęp do informacji dostarczonych przez Ciebie w trakcie składania zamówienia przez Internet.

  W procesie składania zamówień na stronie www.antalis.pl firma Antalis używa połączenia zabezpieczonego certyfikatem SSL. SSL jest kodem szyfrowania powszechnie uważanym za zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa dla transakcji internetowych, zgodnie z obowiązującymi normami (z zastrzeżeniem powyższego akapitu). Jeśli w rogu przeglądarki pojawi się jedna z ikon: , oznacza to, że jesteś w trybie SSL.

  Składając zamówienie przez www.antalis.pl możesz mieć możliwość wyboru formy płatności: kartą płatniczą online lub zgodnie z przyznanymi przez Antalis warunkami. Firma Antalis zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zmiany lub anulowania płatności online w dowolnym momencie, tymczasowo lub na stałe.

  Jeśli składając zamówienie przez naszą stronę zdecydujesz się opłacić zlecenie kartą online, nastąpi to za pośrednictwem posiadającej wyłączność strony trzeciej, przez zabezpieczoną stronę dostawcy usług z zakresu płatności Ingenico Payment Services (wcześniej Ogone), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa belgijskiego, zarejestrowanej w Registre du Commerce et des Sociétés of Brusselspod numer 0459.360.623, z siedzibą przy bulwarze La Woluwe 102, 1200 Bruksela, Belgia.

  PŁATNOŚCI ONLINE OBSŁUGIWANE PRZEZ FIRMĘ INGENICO PAYMENT SERVICES

  W celu zabezpieczenia płatności kartą online, firma Antalis wybrała zewnętrznego dostawcę usług z zakresu płatności, firmę Ingenico Payment Services (wcześniej Ogone).
  Jeśli zdecydujesz się dokonać płatności kartą online zamawiając poprzez stronę internetową www.antalis.pl, klikając przycisk «ZAMÓW» w Koszyku, zostaniesz przekierowany na zabezpieczoną stronę autoryzowania transakcji firmy Ingenico Payment Services, na której należy podać dane wymagane do dokonania płatności kartą przez Internet. Powyższa strona jest zgodna z certyfikatem DSS PCI (poziom 1), który jest obecnie najwyższym międzynarodowym standardem zabezpieczania płatności online. Strona jest prowadzona i zarządzana na wyłączną odpowiedzialność firmy Ingenico Payment Services.
  Dokonując płatności kartą online poprzez stronę Ingenico Payment Services, potwierdzasz i zgadzasz się na dostarczenie informacji dotyczących Twojej karty płatniczej oraz innych danych potrzebnych w celu autoryzowania transakcji, oraz że dane te będą przetwarzane przez wyżej wymienioną stronę do autoryzowania transakcji.

  Karty płatnicze honorowane w naszym serwisie: Visa, Mastercard.

  Tam gdzie płatność online jest dostępna, dokonujesz tylko i wyłącznie zapłaty pełnej wartości danego zamówienie składanego w firmie Antalis Poland i na jej rzecz. Jakikolwiek inny cel uznaje się za nieuprawniony i bezprawny. Zabronione są wszelkie działania powodujące szkodę i zakłócenie działania serwisu, a także używanie serwisu do jakichkolwiek innych celów niż dokonanie płatności na rzecz firmy Antalis. Jedynymi informacjami przekazywanymi zwrotnie z serwisu Ingenico Payment Services do firmy Antalis są:
       - nazwa płatnika,
       - numer zamówienia,
       - 4 pierwsze i 3 ostatnie cyfry numeru karty kredytowej (dla celów walidacji),
       - kwota płatności.

  Płatność uważa się za dokonaną, gdy cała kwota jest w pełni dostępna na koncie bankowym firmy Antalis. Jakiekolwiek zdarzenie związane z dokonaniem zapłaty kartą online, które miałoby wpływ na Twoją płatność, nie unieważnia złożonego zamówienia, ani zobowiązań związanych z płatnościami za jakiekolwiek zamówienia złożone w firmie Antalis.
  Korzystając z płatności kartą online potwierdzasz i zgadzasz się, że Antalis nie gwarantuje, iż płatność ta będzie bezbłędna, natychmiastowa, wolna od wirusów komputerowych, ani że informacje dostarczane przez system płatności online będą kompletne, dokładne i aktualne; a także, że w zakresie przewidzianym przez prawo, Antalis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, koszty (w tym koszty prawne), wydatki, straty pośrednie lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, które możesz ponieść dokonując płatności kartą online. Jeśli, z jakiegokolwiek powodu, Antalis odpowiada za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe w rezultacie użytkowania usługi płatności online, odpowiedzialność Antalis ograniczona jest do ostatecznej kwoty zapłaconej przez system płatności online lub 100 Eur (lub ekwiwalentu w lokalnej walucie), którakolwiek z nich jest mniejsza.

  Przepisy te stanowią część Warunków Sprzedaży oraz Polityki Prywatności strony internetowej firmy Antalis, zwłaszcza w zakresie zasad dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych, które mają zastosowanie do używania strony www.antalis.pl.