Propozycje zastosowań - zewnętrzne znaki reklamowe

Materiał na znaki reklamowe

 

Różnorodność stosowanych w reklamie zewnętrznej technik jest olbrzymia. Spotykane w centrach miast prace można dzielić na przeróżne kategorie, a i tak pewnie jeden z wielu nietypowych projektów będzie wychodził poza ramy przyjmowanych podziałów. Uogólnić można jedno: prace te są przeznaczone do ekspozycji w warunkach zewnętrznych.

ważne 

  •  Wszystkie prace projektowane do ekspozycji zewnętrznej powinny być wykonane z materiałów, które w takiej ekspozycji sprawdzają się najlepiej.
  •   W projektowaniu konstrukcji ważne jest, żeby wziąć pod uwagę pracę materiału pod wpływem temperatury.
    Ten sam materiał w ciemnym kolorze będzie rozgrzewał się dużo mocniej niż ten w kolorze jasnym.
  •   Ważne jest też miejsce montażu, długość operacji słonecznej i kąt ekspozycji. Im bardziej w stronę słońca nachylimy elementy, tym trudniejsze warunki postawimy przed surowcami, z których zostały wykonane. Dotyczy to nie tylko utraty koloru, ale przede wszystkim reakcji na zmiany temperatury.
  •  Niektóre lekkie rozwiązania są łatwe do montażu, jednak znacznie mniej trwałe niż cięższe konstrukcje. Znaki przestrzenne z XPS sprawdzają się raczej we wnętrzach. Ich instalacja w warunkach zewnętrznych może okazać się ryzykowna.

Rekomendowane produkty

> Perspex
> Akrylon
> Plazcryl
> Etalbond Light
> Makrolife
> Colorado

Perspex 

Wysokiej jakości wylewane płyty z PMMA. Szeroka gama kolorów daje możliwość różnych zastosowań, ograniczonych jedynie wyobraźnią projektantów.

więcej