O Nas

B_About_Us_159x119.jpg

Wszystko o Antalis

Antalis Poland Spółka z o.o.
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa
 
tel.: (22) 189 50 00
fax: (22) 189 50 01
e-mail: e-serwis@antalis.pl
             

eKonsultant@antalis.pl - wsparcie dot. nawigacji po stronie internetowej
 

Krajowy Rejestr Sądowy, KRS 0000003447, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
NIP 879-016-80-62, Regon 870033900, kapitał zakładowy 63.506.000,00 zł

 

Biura lokalne Sektora Poligrafia

Oddział w Rzeszowie         

ul. Przy Torze 1

35-205 Rzeszów

Oddział w Poznaniu

ul. Bułgarska 65       

60-320 Poznań  

Oddział w Szczecinie

ul. Chmielewskiego 20a   

70-028 Szczecin        

Oddział w Sosnowcu

ul. Baczyńskiego 2

41-203 Sosnowiec

 

Oddział w Łodzi

ul. Morgowa 7  

91-223 Łódź            

 

 

 

Antalis w Polsce

About_Us_generique_73x73.jpg

Informacje na temat Antalis Poland.

więcej

Grupa Antalis

About_US-Antalis_Group_73x73.jpg

Poznaj historię Grupy Antalis.

więcej

Aktualności 

About_US-Event_News_73x73.jpg

Najnowsze informacje
i wydarzenia dotyczące firmy Antalis.

więcej

strategiczne inicjatywy

About_Us_Strategic_initiatives_73x73.jpg

Poznaj nasze najwazniejsze inicjatywy i projekty.

więcej

Kariera 

About_us_Careers_73x73.jpg

Dowiedz się więcej
o naszej organizacji, kulturze oraz możliwościach rozwoju.

więcej