Godziny otwarcia: 8:00-18:00
Kontakt
Aktualności, Aktualności

Wzrost opłaty dystrybucyjnej

26 lip 2021 —
Drukuj

Szanowni Państwo,
Ostatnie kilkanaście miesięcy stanowiło ogromne wyzwanie dla wielu firm w Polsce, które ze względu na pandemię SARS-CoV-2 zostały zmuszone do znacznego ograniczenia swojej działalności. Aktualne odmrażanie gospodarki i nagły wzrost popytu wywołały ograniczenia w dostępności surowców i innych zasobów, co w konsekwencji doprowadziło do wzrostu cen i kosztów w wielu gałęziach gospodarki.

Szanowni Państwo,
Ostatnie kilkanaście miesięcy stanowiło ogromne wyzwanie dla wielu firm w Polsce, które ze względu na pandemię SARS-CoV-2 zostały zmuszone do znacznego ograniczenia swojej działalności. Aktualne odmrażanie gospodarki i nagły wzrost popytu wywołały ograniczenia w dostępności surowców i innych zasobów, co w konsekwencji doprowadziło do wzrostu cen i kosztów w wielu gałęziach gospodarki.

Antalis Poland posiada wysokiej jakości własny serwis logistyczny pozwalający na dostawę Państwa zamówień w następnym dniu roboczym. Naszym celem jest zapewnienie Państwu najlepszej usługi bez względu na sytuację rynkową i trudności z niej wynikających. Niestety inflacja w gospodarce dotknęła branżę logistyczną i zwiększyła poziom opłat transportowych, kosztów pracy, opłat drogowych, jak i cen paliwa.

W związku z zaistniałą sytuacją, w trosce o najwyższy standard usług oferowanych przez naszą firmę, jesteśmy zmuszeni zwiększyć opłatę dystrybucyjną do poziomu 2,5% z dniem 15 sierpnia 2021 roku.

Wierzymy, że wypracowany przez naszą firmę wysoki standard usług odpowiada na potrzeby rynku oraz stanowi ważny element naszej współpracy z partnerami biznesowymi.

Obserwując dużą dynamikę cen, w drugiej połowie sierpnia ponownie przeanalizujemy sytuacje na rynku i w przypadku istotnych zmian dostosujemy nasz serwis i opłaty do nowych trendów, informując Państwa o tym odpowiednio wcześniej.

Dziękując za dotychczasowe zaufanie, zapraszamy do dalszej współpracy,

Z poważaniem

Christophe Hunaut

Prezes Zarządu

 

Podpis Prezesa Zarządu

 

 

  

Dear Sirs,

The last several months have been a huge challenge for many companies in Poland which, due to the SARS-CoV-2 pandemic, were forced to significantly reduce their activities. The current defrosting of economy and the sudden increase in demand resulted in limitations in the availability of raw materials and other resources, which eventually led to higher prices and costs in many branches of the economy.

Antalis Poland has its own high-quality logistic service that allows for the delivery of your orders within the next working day. Our goal is to provide you with the best service regardless of the market situation and the difficulties arising from it. Unfortunately, inflation in the economy has hit the logistics industry and increased the level of transport charges, labour costs, road tolls and fuel prices.

Because of this situation, in order to keep the highest standard of services offered by our company, we are forced to increase the distribution fee to the level of 2,5% as of August 15, 2021.

We believe that the high standard of services developed by our company meets the market needs and is an important element of our cooperation with business partners.

Observing the high price dynamics, in the second half of August we will re-analyse the market situation and, in case of significant changes, we will adjust our service and fees to new trends, informing you about it in advance. 

 

Thanking you for your trust so far, we invite you to further cooperation,

Yours sincerely

Christophe Hunaut

The President of the Board

 

The President of the Board