img-Laboratory-5.jpg

Usługi laboratorium badawczego

Aby zapewnić najwyższą jakość proponowanych rozwiązań, poddajemy testom materiały, przeprowadzamy kontrole produktów oraz badamy funkcjonalność spersonalizowanych rozwiązań opakowaniowych.

img-Laboratory-6.jpg

Testy klimatyczne
Testy klimatyczne

Jesteśmy w stanie odtworzyć warunki przewozu produktów lub ich długotrwałego magazynowania (na przykład w celu zbadania działania opakowań antykorozyjnych).

Próby spadowe
Próby wytrzymałościowe

W ramach testów różnych rodzajów opakowań realizujemy próby wytrzymałościowe pudeł: zaklejonych taśmą lub klejem i o różnej masie zawartości.

Próby kompresji pudeł i próby wytrzymałościowe
Próby kompresji pudeł i próby wytrzymałościowe

Przeprowadzamy próby kompresji zgodnie z oficjalnymi normami w tym zakresie oraz próby folii, np. ich grubości, wytrzymałości na podarcie, i taśm samoprzylepnych, np. całkowita grubość, stosowanie, stosunek siły do wytrzymałości itd.

Testy opakowań kartonowych
Testy opakowań kartonowych

Przeprowadzamy testy papierów i kartonów obejmujące ich wytrzymałość i wodoszczelność oraz testy opakowań kartonowych, takie jak klasyfikacja, badanie gramatury poszczególnych warstw itd.

Wideo – Inteligentne usługi laboratorium badawczego