We wcześniejszym artykule dotyczącym folii magnetycznych opisaliśmy ich rodzaje oraz zastosowanie. Tym razem podamy kilka wskazówek dotyczących druku, laminowania oraz aplikacji.

We wcześniejszym artykule dotyczącym folii magnetycznych opisaliśmy ich rodzaje oraz zastosowanie. Tym razem podamy kilka wskazówek dotyczących druku, laminowania oraz aplikacji.

Drukowanie na foliach magnetycznych z przyczyn technicznych (np. przyciąganie magnesu do metalowych części plotera podczas druku) początkowo wydawało się niemożliwe, jednak metodą prób i błędów znaleziono sposoby na poradzenie sobie z tymi problemami. Aby druk na magnesach nie przysparzał nam problemów, musimy zastosować kilka wskazówek.

 

PL_magnesy9.png

Drukowanie na foliach magnetycznych Coala Printable Magnetics & Ferro

Folie Coala Magnetics nadają się do większości technologii druku Inkjet. Ze względu na szczególne właściwości i metody produkcji nośników konieczne mogą być niewielkie modyfikacje sprzętu drukarskiego, aby umożliwić prawidłową pracę drukarki i zapewnić najlepsze efekty wydruku.

 

1. Odwrotna strona większości nośników druku z powłoką ferromagnetyczną i magnetyczną ma ciemny kolor. Może to powodować nierozpoznanie nośnika przez drukarkę. W takim przypadku zaleca się zakrycie czujnika białą naklejką lub kawałkiem papieru. 
OSTRZEŻENIE - Nie należy wówczas pozostawiać drukarki bez nadzoru, ponieważ nie rozpozna ona końca nośnika drukarskiego i będzie kontynuować drukowanie, co może to spowodować powstanie zabrudzeń, a nawet uszkodzenie urządzenia.

2. Wiele drukarek zawiera stalowe części po stronie podajnika materiału lub po stronie wylotowej i suszarki. Powierzchnie te mogą przyciągać nośniki magnetyczne. Może to powodować nieprawidłowe przesuwanie się materiału, a nawet zablokowanie materiału z niebezpieczeństwem wystąpienia tzw. head-crash. Aby zminimalizować ryzyko, można zapobiegać temu zjawisku poprzez umieszczenie paska papieru (min. 200g) na odpowiednich powierzchniach metalowych.

OSTRZEŻENIE - Może to doprowadzić do wyłączenia czujnika nośnika. Nie należy wówczas pozostawiać drukarki bez nadzoru, ponieważ nie rozpozna ona końca nośnika drukarskiego i będzie kontynuować drukowanie. Może to spowodować powstanie zabrudzeń, a nawet uszkodzenie urządzenia.

3. Szczególnie w przypadku niektórych modeli drukarek HP Latex wysokie temperatury mogą powodować odkształcanie się nośnika drukarskiego i oddziaływać na właściwości przyczepności magnetycznej. Zaleca się nieprzekraczanie maks. temperatury 85°C. W niektórych przypadkach konieczne mogą być niewielkie modyfikacje parametrów drukowania, aby zapewnić prawidłowy proces drukowania i najlepsze efekty wydruku.

4. Należy zawsze sprawdzać w instrukcji obsługi drukarki, czy maksymalna grubość nośnika jest dopuszczalna dla danego urządzenia, aby uniknąć poważnych uszkodzeń drukarki.

 

Folie magnetyczne

Folie magnetyczne

Laminowanie / wykończenie

Wydrukowane grafiki można laminować po całkowitym wyschnięciu wydruku i odparowaniu wszystkich rozpuszczalników. Wydruki zwinięte w rolki nie wysychają w pełni! Zaleca się laminowanie płynne ale możliwe jest również laminowanie na zimno wysokiej jakości laminatem. Uwaga: laminat monomerowy może powodować naprężenia materiału, których skutkiem może być tworzenie się fałd. Nie zaleca się laminowania na gorąco, ponieważ może to powodować powstanie nadmiernych napięć materiału albo utratę właściwości magnetycznych. Ze względu na szereg różnych czynników, które mogą oddziaływać na funkcjonalność zaleca się przetestowanie folii magnetycznych pod kątem możliwości jej wykorzystania przed przystąpieniem do właściwej produkcji, zanim folia zostanie wykorzystana na potrzeby dużego projektu.

 

PL_sumer.jpg

PL_winter2.jpg

PL_winter1.jpg

 

Wskazówki dotyczące aplikacji:

  • Optymalna przyczepność folii magnetycznych wymaga spełnienia określonych warunków. Materiał, struktura powierzchni i temperatura mogą oddziaływać na przyczepność magnetyczną. Maksymalna siła przyciągania osiągana jest na gładkich powierzchniach i przy zapewnieniu pełnej styczności!
  • Należy sprawdzić podłoże pod kątem optymalnej przyczepności folii bazowej.
  • Powierzchnia montażowa musi być stabilna lub odpowiednio wzmocniona.
  • Powierzchnia montażowa musi być gładka, wytrzymała, sucha i wolna od pleśni lub glonów.
  • W przypadku większych powierzchni zaleca się ograniczenie powierzchni pionowej do maks. 3m.
  • Zalecamy zachowanie odległości 1 mm pomiędzy grafikami jako rezerwy na ewentualne rozciągnięcia termiczne.
  • Poszczególne grafiki nie powinny zachodzić na siebie.