Aktualności

Antalis Poland otrzymał certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 45001

22 wrz 2020 —
Drukuj

Dlaczego warto wdrożyć system zarządzania jakością ISO?

Certyfikat ISO jest przyznawany przez niezależną jednostkę, firmom, które zostaną ocenione pozytywnie pod kątem stawianych wymagań przez normę ISO 9001.

 

Wspomaga budowanie relacji i zaspakajanie potrzeb klientów.

Dzięki odpowiedniej organizacji pracy, prawidłowemu zbieraniu i przetwarzaniu informacji oraz stawianemu naciskowi na jakość świadczonych usług. 

Usprawnia pracę, porządkując ją.

ISO wymaga opracowania procedur i instrukcji postępowania w działaniach istotnych z perspektywy firmy. Firma w dobry sposób wyznacza zakres obowiązków i odpowiedzialności swoim pracownikom, a procesy zachodzące w firmie są spójne i przejrzyste. 

Wspiera rozwój firmy.

Ponieważ wymagane jest doskonalenie organizacji i systemu zarządzania, poprzez wyznaczanie ambitnych, ale realnych celów do osiągnięcia.

Optymalizuje procesy.

Po to, aby firma mogła osiągać jak najlepsze rezultaty, jak najniższym kosztem. Optymalizacja działania powoduje, że podnosi się jakość we wszystkich obszarach firmy. Podniesienie efektywności firmy umożliwia redukcje kosztów działalności przy jednoczesnym wzroście przychodów. 

 

 

W czerwcu 2020 r., niezależni audytorzy z Bureau Veritas Certification przeprowadzili audit certyfikacyjny na zgodność z ISO 9001:2015 oraz ISO 45001:2018 dla procesów zarządzanych w Magazynie Centralnym Antalis Poland w Błoniu. Pierwsza z norm dotyczy systemów zarządzania jakością, natomiast druga zawiera wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Audyt zakończył się przyznaniem w dniu 21.08.2020 stosownych certyfikatów z akredytacją UKAS. W ten sposób firma po raz kolejny potwierdziła, że wysoka jakość połączona z dbałością o bezpieczeństwo to podstawowe filary, na których Antalis opiera swoją działalność w biznesie.

9001_45001.jpg

ISO 9001 to międzynarodowa norma określająca wymagania dla firm, które chcą otrzymać certyfikat potwierdzający, że w organizacji funkcjonują najwyższe standardy zarządzania jakością.  Wśród nich są m.in.: zorientowanie na klienta, wypracowanie i określenie kierunków rozwoju przez liderów i kierownictwo, zaangażowanie pracowników, procesowe i systemowe podejście do zarządzania jakością, a także ciągłe doskonalenie istniejących już procesów.

 

Projekt bez tytułu (1).png

 

Z kolei ISO 45001 jest normą, która zastępuje standard OHSAS 18001 i odnosi się do systemu zarządzania BHP. Korzyściami wynikającymi z jej wdrożenia w organizacjach są np. zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym oraz gwarancja bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy, co w efekcie poprawia wizerunek Antalis w oczach pracowników, klientów i partnerów biznesowych.

 

Projekt bez tytułu.png