Packaging Design Center - tu rozwijają się innowacje

Rozwój sprzedaży przez Internet, konieczność automatyzacji procesów logistycznych, rosnące wymagania dotyczące ochrony środowiska, a także większe potrzeby klientów w zakresie bardziej innowacyjnych opakowań stawiają przed sektorem opakowaniowym nowe wyzwania. Opakowania powinno się produkować zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a przy tym w taki sposób, by były innowacyjne i dopasowane do potrzeb klientów.

 

Działalność w Europie

PL_packaging_center2.jpg

W reakcji na trendy rynkowe, Antalis zbudował sześć centrów projektowania opakowań - Packaging Design Center dla wszystkich europejskich klientów (trzy w Niemczech oraz po jednym w Danii, Wielkiej Brytanii i Polsce), które zaspokajają szerokie i zróżnicowane potrzeby klientów.

Potrzeba na rynku

PL_packaging_center3.jpg

W centrach opracowuje się projekty z zakresu wzornictwa, a także rozwiązania, które mają zabezpieczać produkty, optymalizować proces pakowania i redukować liczbę uszkodzeń transportowych. Doskonali się również logistykę zwrotów opakowań. Dzięki nowym centrom projektowania opakowań Antalis umacnia swoją ekspercką pozycję w dziedzinie rozwiązań opakowaniowych projektowanych na zamówienie.

Ekologia

PL_packaging_center4.jpg

W dzisiejszych czasach podmioty ze wszystkich sektorów przemysłu są doskonale świadome wpływu swoich opakowań na środowisko naturalne. W całym procesie twórczym inżynierowie Antalis pamiętają o projektowaniu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w jak najszerszym zakresie i z uwzględnieniem sytuacji klienta. Wykorzystujemy opakowania jednolite, wielokrotnego użytku, a także przeznaczone do recyclingu.

Oferowane usługi

PL_packaging_center5.jpg

Proponowane rozwiązania realizowane w PDC to kompleksowa analiza i doradztwo na miejscu, opracowanie personalizowanych rozwiązań oraz wybór materiałów opakowaniowych. Dostarczamy cyfrowe projekty opakowań na podstawie danych trójwymiarowych oraz ich wizualizacje. Zapewniamy testowanie opakowań i produkcję krótkich serii.