Aby rekrutować i zatrzymywać talenty w dzisiejszym wysoce konkurencyjnym rynku pracy, kluczowym elementem jest ergonomiczne miejsce pracy. Dobrze zaprojektowane środowisko pracy, nie tylko poprawia samopoczucie pracowników, ale także zwiększa produktywność, jakość pracy i zapewnia oszczędności.

Aby rekrutować i zatrzymywać talenty w dzisiejszym wysoce konkurencyjnym rynku pracy, kluczowym elementem jest ergonomiczne miejsce pracy. Dobrze zaprojektowane środowisko pracy, nie tylko poprawia samopoczucie pracowników, ale także zwiększa produktywność, jakość pracy i zapewnia oszczędności.

Jak wprowadzić ergonomię do procesu pakowania?

Metoda Kaizena, japońska filozofia oznaczająca dobrą zmianę, jest przydatnym narzędziem integracji ergonomii. Podejście to zachęca pracowników do ciągłej analizy procesów w których uczestniczą w celu ich ciągłego doskonalenia.

Rozpoczynając od przeglądu każdego działania, należy przeprowadzić analizę w celu zidentyfikowania zmian, które mogą uprościć wykonywane zadania i dzięki temu zaoszczędzić czas. W szczególności oznacza to ocenę rozmieszczenia materiałów na stanowisku pakowania i wprowadzenie skrótów, które eliminują niepotrzebne ruchy. 

 

Zwiększenie produktywności dzięki odpowiednio zaplanowanym miejscom pracy

Prawidłowo rozplanowane stanowiska pracy powinny pomieścić 90% operatorów ze stołami z regulacją wysokości, podnóżkami i wyposażenniem, a także regulowanymi krzesłami oraz matami na podłogę zapobiegającymi zmęczeniu. Najczęściej używane materiały powinny być w zasięgu ręki, a pracownicy powinni mieć możliwość stania lub siedzenia. Wg. ekspertów od ergonomii, wdożenie tych podstawowych elementów może zwiększyć produkywność nawet o 25% w porównaniu do stacjonarnych miejsc pracy. 

Zmniejszenie ryzyka dzięki automatyzacji

Korzyści ergonomiczne zapewnia również automatyzacja, zmniejszając ciężar powtarzalnej pracy fizycznej i zmniejszając ryzyko urazów w miejscu pracy, które według Międzynarodowej Organizacji Pracy, wynoszą prawie 340 mln. rocznie. Automatyzacja, skanery etykiet, zaklejarki czy urządzenia formujące do pudeł  pozwalają na zwiększenie wydajności. Jednocześnie zmniejszając utracone koszty pracy z powodu zapalenia ścięgna, cieśni nadgarsta lub bólu pleców. 

 

Studium przypadku naszego klienta 

Klient Antalis z sektora maszyn rolniczych zmniejszył liczbę chorób zawodowych i zwiększył wydajność o 30%, dzięki zastosowaniu naszego rozwiązania. Klient zainwestował w urządzenie do podnoszenia, które podnosi ciężkie akumulatory o masie od 30 kg do 60 kg. Zmniejszając obciążenie pracowników, którzy wcześniej musieli podnosić akumulatory ręcznie. Inwestycja dodatkowo zwiększyła bezpieczeństwo procesu.

 

Przyszłość z ergonomią

Przyjęcie strategii ergonomii, która uwzględnia działalność, operatora i środowisko - to przyszłość linii pakujących. Pozwalają z sukcesem przewodzić w zakresie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia pracowników.

 

Źródła:
*Ergonomics at work - www.bostontec.com
** International Labour Organization – www.ilo.org