Strategia zakupowa Single Sourcing i jej zalety

W obecnych czasach niezmiernie ważne jest, aby zapewnić ciągłość łańcucha dostaw. Aktualnie jest to bardzo trudne, ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną oraz ekonomiczną. Problemy z brakiem pracowników, ilością codziennej pracy mają realny wpływ na terminowość oraz kompletność dostaw. Dlatego też, ważne jest aby proces składania oraz realizacji zamówień był jak najbardziej klarowny. Dzisiaj, wdrożenie strategii zakupowej Single Sourcing niesie za sobą jeszcze więcej korzyści, niż w przeszłości. Współpraca z jednym, sprawdzonym dostawcą, który jest w stanie spełnić wymagania klienta, pozwala m.in. na:

1. Zbudowanie długotrwałych relacji pomiędzy klientem, a dostawcą

dzięki czemu możliwa jest współpraca na zasadzie partnerstwa i współodpowiedzialności za powierzoną grupę produktową.

 

2. Obniżenie kosztów magazynowania

dostawca na podstawie swoich doświadczeń we współpracy jest w stanie zapewnić optymalny zapas, tak aby móc realizować dostawy just in time.

 

3. Wygenerowanie oszczędności

dzięki zbudowanej sile negocjacyjnej – na podstawie zwiększonego wolumenu dostarczanych produktów. Jak również na obniżenie kosztu jednostkowego produktu – koszty produkcji rozkładają się na większe serie produkowanego towaru.

 

4. Kumulacja dostaw

pozwala zarówno kupującemu jak i dostawcy na oszczędności w czasie pracy pracowników. Ma to również realny wpływ na środowisko, ponieważ kumulacja dostaw pozwala na zmniejszenie ilości wykonanych transportów.

 

5. Standaryzacja

oferowanych produktów oraz procedur obowiązujących klienta oraz dostawcę.

 

6. Wdrożenie innowacyjnych projektów

mających na celu pełne dopasowanie potrzeb klienta wraz z możliwościami dostawcy takich jak usługa Easy Stock polegającej na optymalizacji zarządzania zapasami i automatyzacji powtarzalnych zamówień.

 

packaging-transportation-storage-return.jpg

Dostawca strategii Single Sourcing 

Aby dostawca był w stanie spełnić wymagania klientów, którzy powierzają mu odpowiedzialność za ciągłość dostaw wybranej grupy produktowej, musi również zapewnić szereg możliwości oraz oferowanych usług, takich jak:

 

1. Siła logistyki

odpowiednia ilość oferowanych produktów, które są magazynowane w wielu centrach logistycznych.

 

2. Indywidualne podejście

umiejętność dopasowania się do wymagań klienta w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług.

 

3. Mądre rozwiązania

doświadczenie, szeroki serwis oferowanych usług, rozwiązania cyfrowe czy też innowacyjne podejście w projektach realizowanych z klientami.

 

4. Odpowiedzialność za środowisko

oferowanie rozwiązań Eco-Friendly, odpowiedzialność produktowo-projektowa.

 

Decyzja o wdrożeniu strategii Single Sourcing musi być poparta wcześniejszymi dokładnymi analizami, tak aby klient czerpał maksimum korzyści ze współpracy z jednym, sprawdzonym oraz odpowiedzialnym dostawcą.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, skontaktuj się z nami: