Odpowiednie zarządzanie poziomem zapasów materiałów produkcyjnych, półproduktów jaki i gotowych wyrobów jest jednym z elementów koncepcji just in time. Głównymi korzyściami koncepcji JIT jest usprawniony przepływ materiałów w zakładzie produkcyjnym. W wielu firmach zapasy są pierwszym lub drugim składnikiem tworzącym koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Odpowiednie i bezpieczne dla wydajności produkcji zarządzanie zapasami jest możliwe jedynie w przypadku dostarczaniu materiałów w ściśle określonych ilościach.

Odpowiednie zarządzanie poziomem zapasów materiałów produkcyjnych, półproduktów jaki i gotowych wyrobów jest jednym z elementów koncepcji just in time. Głównymi korzyściami koncepcji JIT jest usprawniony przepływ materiałów w zakładzie produkcyjnym. W wielu firmach zapasy są pierwszym lub drugim składnikiem tworzącym koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Odpowiednie i bezpieczne dla wydajności produkcji zarządzanie zapasami jest możliwe jedynie w przypadku dostarczaniu materiałów w ściśle określonych ilościach.

Samo zapewnienie odpowiednio niskiego stanu magazynowego oraz krótkiego czasu dostaw może być niewystarczające w przypadku gdy zachwianie łańcuchem dostaw spowodowane jest poprzez uszkodzenia składowych produkcji w czasie magazynowania czy transportu.  Jedną z pierwszych branż w której podejście „just in time” zostało wdrożone była branża motoryzacyjna. To właśnie przemysł metalowy i branża motoryzacyjna tak bardzo docenia czasowe zabezpieczenie antykorozyjne w technologii VCI oraz pakowanie MAP w obniżonej wilgotności.

 

VCI - lotne inhibitory korozji

Inhibitory to substancje zdolne do hamowania lub tłumienia reakcji chemicznych. Można je uznać za przeciwieństwo katalizatorów, które umożliwiają lub przyspieszają określone reakcje. W przypadku korozji metali żelaznych mamy do czynienia z korozją elektrochemiczną, gdzie na powierzchni metalu powstają ogniwa korozyjne. Do jej przebiegu potrzebna jest woda, tlen oraz przepływ elektronów. Proces korozji możemy przerwać/spowolnić eliminując jeden z czynników koniecznych do jej powstania. Materiały VCI upraszczając, ze względu na swoje właściwości parowania uwalniają się z powierzchni nośnika. Jakim może być papier, karton, folia, pianka lub inna forma aplikacji. Przechodzi do fazy gazowej i osadza się jako warstwa na zabezpieczanym elemencie. Cząsteczki VCI ze względu na budowę polarną charakteryzują się silniejszym przyciąganiem do powierzchni metalowych niż cząsteczki wody. Dzięki temu na powierzchni metalu powstaje ciągła warstwa ochronna utrzymująca z dala parę wodną zawartą w powietrzu. Obecność VCI hamuje procesy elektrochemiczne, które powodują korozję. Cząsteczki VCI mogą równaież emulgować do wody podnosząc jej pH, a zasadowe pH ma korzystny wpływ na odporność stali na korozję.

Inhibitory nie zmieniają struktury materiału ani jego właściwości. Po otwarciu opakowania, wyparowują z powierzchni i produkt jest gotowy do dalszych procesów produkcyjnych. Inhibitory są aktywne do 3 lat; jednak w hermetycznie zamkniętych pojemnikach ich skuteczne działanie ochronne może być zachowane do 5 lat. Bardzo dobre efekty pakowania uzyskuje się łącząc metodę ochrony VCI z zastosowaniem pochłaniaczy wilgoci oraz folii barierowej. Możliwe jest uzyskanie ochrony antykorozyjnej nawet do 10 lat, ale wymagana jest okresowa kontrola wilgotności i powierzchni zabezpieczanych elementów metalowych. 

 

Zalety metody VCI

  • produkt bezpośrednio po odpakowaniu nadaje się do dalszych procesów produkcyjnych,
  • nośnik VCI nie musi mieć bezpośredniego kontaktu z zabezpieczanym materiałem, pary inhibitora mogą wnikać w otwory i zagłębienia, zapewniajac odpowiedni poziom ochrony,
  • w przypadku nośnika w postaci folii, materiał ochronny jest równocześnie opakowaniem produktu,
  • krótkotrwałe otwarcie opakowania nie powoduje utraty ochrony antykorozyjnej, a po zamknięciu opakowania ochrona antykorozyjna jest odtwarzana
  • unikamy konieczności olejowania (ekologia, dalsze procesy produkcyjne).

 

Trudno jest oszacować koszty powodowane przez korozję, szczególnie jeśli mówimy tutaj o półproduktach i elementach montażowych. Odrzucenie dostawy komponentów produkcyjnych, ze względu na powstałą korozję podczas transportu czy w magazynie półproduktów, powoduje zachwianiem całego procesu produkcyjnego. Oprócz konieczności poniesienia kosztów związanych z  przerabianiem, czyszczeniem lub wymiany na nowe komponenty, trudna do naprawienia jest utrata reputacji producenta.

 

Chroniąc swoje produkty można zapobiec korozji oraz unikać uciążliwych i kosztownych konserwacji. W Antalis Packaging zaprojektujemy najbardziej odpowiednie rozwiązanie w ochronie antykorozyjnej, uwzględniając rodzaj pakowanego produktu, czas magazynowania oraz rodzaj transportu. 

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, skontaktuj się z nami: 

 

 

 

LOSO_MI2_PROTECTION_AGAINST_CORROSION_FERROGARD_00_15112012.jpg

PRSO_PROTECTION_AGAINST_CORROSION_BRANOFOL_BAGS_00_15112012.jpg

LOSO_MI2_0370_PROTECTION_AGAINST_CORROSION_BRANOFOL_SHEETS_00_20181023.jpg