Dlaczego konieczne jest monitorowanie przesyłek w drodze do odbiorcy?

Zmiana sposobu dystrybucji, czy prowadzenie produkcji z komponentów produkowanych w innych zakładach wymusiła na nas konieczność odpowiedniego przygotowania przesyłki. Nadawca jest prawnie zobowiązany do właściwego opakowania i zabezpieczenia wysyłanego towaru.1

To właśnie strona nadająca przesyłkę musi uwzględnić warunki w jakich będzie transportowany towar oraz jego specyfikę. Jest to szczególnie ważne, gdy produkt jest wrażliwy na zmiany temperatury, wilgotności, ewentualne przeciążenia, wstrząsy czy przechył. 

W przypadku powstania szkody, konieczne jest wskazanie miejsca jej powstania. O fakcie umieszczenia czujników monitorujących musi być poinformowany przewoźnik oraz informacja ta musi znaleźć się na dokumentach przewozowych. 

 

wskaźniki
 
 

Jaki jest cel monitoringu warunków transportu?

Przyjmuje się, że przesyłka powinna być tak przygotowana, aby przy standardowych warunkach przewozu dotarła do nadawcy w należytym stanie. Nadawca powinien uwzględnić rodzaj transportu (morski, drogowy, lotniczy), specyfikę transportowanego produktu oraz ewentualne sytuacje awaryjne. 

Metodyka mocowania i zabezpieczania ładunków w transporcie drogowym jest ściśle określona w odpowiednich rozporządzeniach.2 Przesyłka przygotowana zgodnie z wymogami przez nadawcę (prawidłowy sposób pakowania, amortyzacja czy prawidłowe wykonanie punktów podparcia) oraz poprawnie zabezpieczona po stronie przewoźnika (sztauowanie, wykonanie odciągów, itd.) w przypadku zdarzeń granicznych, nie gwarantuje nam dotarcia przesyłki w odpowiedniej kondycji. W celu znalezienia słabego ogniwa oraz ośrodka odpowiedzialnego za szkodę, należy wskazać na jakim etapie łańcucha logistycznego transportowany przedmiot uległ uszkodzeniu. Aby to umożliwić, przesyłki możemy uzbroić w odpowiedni zestaw czujników, które będą w stanie kontrolować warunki transportu. 

 
Czujniki wstrząsu

Przy pomocy wskaźników wstrząsu Shockwatch możemy przeprowadzić monitoring sił działających na opakowanie, jak również kontrolować przeciążenia oddziałowujące na transportowany produkt. 

Program czujników wstrząsu „Shockwatch” i „Shockwatch 2” to zestaw odpowiednio 6 lub 7 wskaźników o określonej czułości. Przy ich pomocy możemy kontrolować przeciążenia w zakresie 15 –100 G 15 G oraz 5-75 G. 

 • czujnik „ Shockwatch” zawiera rurkę z płynem, która zabarwia się w przypadku działania określonego przeciążenia. Czujnik ten działa wielokierunkowo, tzn. może aktywować się w przypadku działania siły pod różnymi kątami. 
 • czujnik „Shockwatch 2” zawiera ruchomy element, który pod wpływem określonej siły ulega trwałemu przesunięciu. Jest to czujnik jednokierunkowy, który aktywuje się osiowo i zalecany jest do kontroli sił działających pionowo. Czujnik jest wyzwalany w zakresie kąta uderzenia 45° - 90° do podłoża. Jego dużą zaletą jest możliwość aktywacji przez odklejenie zawleczki, co umożliwia bezproblemowy transport czujników o czułości wynoszącej nawet 5G.


Wskaźnik o określonej czułości umieszcza się w kilku widocznych miejscach na opakowaniu. Dobór odpowiedniego czujnika zależny jest od właściwości przewożonego produktu, od jego wagi i objętości. Przy czym zaleca się stosowanie 2 czujników (lub czujników wielowskaźnikowych) o różnych czułościach np. dla wytrzymałości zalecanej i granicznej, przy której następuje uszkodzenie produktu.  

Czujniki wstrząsu najczęściej wykorzystywane są do monitorowania:

 • wrażliwej elektroniki,
 • aparatury optycznej, skanerów,
 • produktów wrażliwych na uszkodzenia: porcelany, lamp medycznych,
 • dzieł sztuki,
 • konstrukcji stalowych.

 

 

wskaźniki wstrzasu

Czujniki przechyłu

W przypadku produktów które muszą być transportowane w pozycji pionowej, do kontroli stosowane są czujniki TiltWatch XTR, TiltWatch Plus i Tip N Tell. 

To bardzo skuteczne i proste czujniki mechaniczne. Czujnik taki, aktywowany jest przez zdjęcie zabezpieczenia w postaci zawleczki i przymocowanie go przy pomocy warstwy samoprzylepnej do produktu. Wskaźniki Tip N Rell oraz XTR wykorzystywane są do monitorowania produktów, które są narażone na przewrócenie. Natomiast czujnik TiltWatch Plus wskazuje nam maksymalne nachylenie jakiemu został poddany produkt podczas transportu.
 

 • Tip N Tell - czujnik aktywuje się po przekroczeniu kąta przechyłu o 60°.
 • TiltWatch XTR – czujnik aktywuje się po przekroczeni kąta przechyłu o 80°.
 • TiltWatch Plus - czujnik aktywuje się po przekroczeni kąta przechyłu powyżej 30°, dalsze przechylenie będzie powodował przeskok kulki wskaźnikowej o 10°.

 
Czujniki przechyłu najczęściej wykorzystywane są do monitorowania:

 • wrażliwej elektroniki,
 • aparatury optycznej, skanerów,
 • pojemników zawierających substancje żrące np. akumulatorów,
 • leków, substancji płynnych,
 • dzieł sztuki,
 • dużych konstrukcji stalowych.

 

wskaźniki przechylu

Czujniki temperatury

Stosowane są w przypadku konieczności kontrolowania warunków przechowywania i transportowania produktów, które mogą ulec uszkodzeniu czy zmianie właściwości w wyniku zbyt wysokiej lub niskiej temperatury. Szczególnie w przypadku produktów żywnościowych, farmaceutycznych czy kosmetycznych zalecane jest przestrzeganie warunków w jakich produkty te się znajdują. 

Czujniki temperatury to tanie paski pomiarowe, w których znajduje się substancja organiczna. Po osiągnięciu zakładanej temperatury, topi się uwalniając barwnik.

Czujniki przechyłu najczęściej wykorzystywane są do monitorowania:

 • produktów farmaceutycznych,
 • kosmetyków,
 • żywności,
 • leków, substancji płynnych,
 • dzieł sztuki,

wskaźniki _temperatury

wskaźniki temperatury

Czujniki wilgotności

W przypadku transportu, podczas którego dochodzi do dużych wahań temperatury, następuje zmiana wilgotności względnej.  Skroplona w tym procesie para wodna będzie oddziaływać na transportowane produkty. Jest to szczególnie niebezpieczne dla produktów wrażliwych na korozję. Przy transporcie wrażliwych produktów, należy monitorować poziom wilgotności wewnątrz opakowania. 

Czujniki wilgoci są wykonywane z papieru o wysokiej chłonności, który jest impregnowany chlorkiem kobaltu (CoCl2) o różnym stężeniu. Bezwodny chlorek kobaltu ma barwę niebieską, przechodząc w postać uwodnioną zmienia kolor na różowy.
Czujniki wilgoci najczęściej wykorzystywane są do monitorowania:

 • produktów higroskopijnych,
 • kosmetyków, leków,
 • żywności,
 • części metalowych,
 • dzieł sztuki.

 

wskaźniki wilgotności

Wykorzystanie odpowiednich czujników, zapewni odpowiedni poziom kontroli warunków, na które podatna jest przesyłka ora zminimalizowa negatywne efekty sił oraz warunków zewnętrznych.

Bezpośrednim efektem prawidłowego wykorzystania czujników powinien być spadek ilości uszkodzeń produktów. Jeżeli Twoje produkty wymagają wykorzystania czujników, skontaktuj się z jednym z naszych specjalistów z tego zakresu. Nasi specjaliści pomogą zbudowa najlepsze rozwiązanie dla twojej firmy.

 

Jeżeli Twoje produkty wymagają wykorzystania czujników, skontaktuj się z jednym z naszych specjalistów z tego zakresu. Nasi specjaliści pomogą zbudowa  najlepsze rozwiązanie dla twojej firmy. 

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, skontaktuj się z nami:

 

1  Umowa Międzynarodowego Transportu Drogowego z dn. 19.05.1956 oraz Ustawa Kodeks Morski z dnia 18 września 2001 roku, czy Ustawa Prawa Przewozowego z dn. 15.11.1984

2  Załącznik nr 1 - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku (Dz.U. z 13 lutego 2018 r. poz. 361)