Małe zamówienia

Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi do nich.

Ta opłata pozwala nam dostarczyć zamówione produkty, nawet wtedy, gdy całkowita wartość zamówień z danego dnia do danego punktu dostawy, jest niższa niż kwota minimum zakupowego.

Niższa wartość zamówień w większości przypadków nie pokrywa poniesionych przez nas kosztów (przetwarzania, przygotowania, wysyłki oraz faktury).

Dla zamówień poniżej minimum logistycznego doliczamy dodatkowe opłaty:

  • sektor Print oraz Office: do zamówienia poniżej 700 PLN netto doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 40 PLN; w przypadku zamówień przez internet dopłata pojawi się dopiero przy zamówieniu poniżej 500 PLN netto
  • sektor Visual Communication: do zamówień poniżej 1000 PLN netto doliczana jest opłata dodatkowa w wysokości 50 PLN netto; w przypadku zamówień przez internet poniżej 1000 PLN netto dopłata ta wyniesie 30 PLN netto
  • sektor Packaging: do zamówień poniżej 1000 PLN netto doliczana jest opłata dodatkowa w wysokości 40 PLN.

Dostawcy w prawie wszystkich branżach zazwyczaj pobierają opłatę za małe zamówienia ze względu na związane z tym koszty.

Każdy nasz klient może zwiększyć wartość swoich dziennych zamówień tak, aby przekroczyły minimum zakupowe lub też utrzymać niską wartość zamówień licząc się z tą opłatą.

W większości przypadków bierzemy pod uwagę wszystkie zamówienia złożone tego samego dnia do tego samego punktu dostawy.

Jeśli ich łączna wartość jest większa niż minimum zakupowe, opłata za usługę nie jest naliczana.

Jeżeli opłata została naliczona przy pierwszym zamówieniu to zostanie automatycznie odjęta od faktury, jeśli suma wszystkich zamówień z dnia przekroczy minimum zakupowe (dla tego samego punktu dostawy).

W przypadku płatności z góry lub płatności gotówką przy odbiorze towaru prosimy naszych klientów o upewnienie się, że nie planujecie składać innych zamówień tego samego dnia do tego samego punktu dostawy.
Aby uniknąć naliczenia jednej lub kilku opłat, należy zebrać wszystkie potrzebne produkty w jedno zamówienie.

Częściowe dostawy nie mają wpływu na wielkość opłaty.

Bierzemy pod uwagę skumulowaną wartość zamówień złożonych tego samego dnia do tego samego punktu dostawy, niezależnie od faktycznej daty w której nastąpi dostawa.

Jeśli wartość zamówienia przekroczy minimum zakupowe, lecz z powodu braków magazynowych dostarczymy ją np. w dwóch różnych mniejszych dostawach - nie naliczymy opłaty za małe zamówienie.

Z kolei jeśli złożone zostanie zamówienie o wartości niższej niż minimum zakupowe i będzie dostarczone w kilku różnych dostawach – opłatę za małe zamówienie pobierzemy tylko raz.

Opłata pojawi się na fakturze pod zamawianymi produktami jako oddzielna pozycja kosztowa.

Nie. Opłata za małe zamówienia jest obliczana do zamówień według daty złożenia zamówienia. Dodanie do niego innych pozycji w kolejnym dniu nie będzie miało wpływu na wysokość opłaty.

Złożenie zamówienia przez sklep internetowy daje preferencje w przypadku wielkości opłaty za małe zamówienie i kwoty minimum zakupowego.

Wielkość opłaty i minimum zakupowego jest uzależniona od sektora.

 

Bezpośrednią korzyścią jest brak naliczania opłaty za małe zamówienie.

Poza tym istnieje kilka dodatkowych korzyści:

  • mniej zamówień. Oszczędza to czas i pieniądze, eliminując powiązane czynności: sprawdzanie, odbieranie i przechowywanie towarów, przetwarzanie faktur, dokonywanie płatności itp.
  • większy zapas zmniejsza ryzyko wyczerpania się produktów
  • grupowanie zamówień standaryzuje również produkty i zmniejsza liczbę dostawców

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Kliknij tutaj aby skorzystać z naszego formularza kontaktowego obsługi klienta.