Aktualności

Nowa struktura akcjonariatu Antalis

02 kwi 2020 —
Drukuj

Zakończenie procesu zmierzającego do stworzenia nowej struktury udziałowców Grupy Antalis poprzez zawarcie umowy z Kokusai Pulp and Paper na zakup wszystkich akcji będących w posiadaniu spółki Sequana, głównego akcjonariusza Antalis, jak również podpisanie umowy kupna wszystkich akcji będących w posiadaniu banku Bpifrance Participations, a także uzgodnienie z wierzycielami umowy restrukturyzującej linie kredytowe Grupy.

Po sfinalizowaniu tych transakcji Kokusai Pulp and Paper uruchomi uproszczoną ofertę wykupu wszystkich pozostałych akcji Antalis notowanych na giełdzie w Paryżu.

Zakończenie procesu zmierzającego do stworzenia nowej struktury udziałowców Grupy Antalis poprzez zawarcie umowy z Kokusai Pulp and Paper na zakup wszystkich akcji będących w posiadaniu spółki Sequana, głównego akcjonariusza Antalis, jak również podpisanie umowy kupna wszystkich akcji będących w posiadaniu banku Bpifrance Participations, a także uzgodnienie z wierzycielami umowy restrukturyzującej linie kredytowe Grupy.

Po sfinalizowaniu tych transakcji Kokusai Pulp and Paper uruchomi uproszczoną ofertę wykupu wszystkich pozostałych akcji Antalis notowanych na giełdzie w Paryżu.

Antalis został poinformowany o podpisaniu w dniu 31 marca 2020 r. wiążącej umowy na zakup wszystkich akcji będących w posiadaniu spółki Sequana, głównego akcjonariusza Antalis, reprezentującego 75,2% kapitału zakładowego i dysponującego 82,5% głosów przez spółkę Kokusai Pulp & Paper (Tokio, Japonia, zwaną dalej „KPP”), wiodącego dystrybutora papieru w Japonii, innych krajach Azji i Australii, po cenie 0,10 euro za akcję. Antalis został również poinformowany, że 31 marca 2020 r. KPP i bank Bpifrance Participations podpisały umowę kupna-sprzedaży akcji, zgodnie z którą KPP zakupi wszystkie akcje będące w posiadaniu banku Bpifrance Participations, które stanowią 8,5% kapitału zakładowego i dysponują tym samym procentem głosów w Grupie Antalis, po cenie 0,40 euro za akcję, wyłącznie pod warunkiem przeniesienia na KPP własności akcji będących w posiadaniu grupy Sequana.

 

KPP jest wiodącą japońską grupą na rynku dystrybucji papieru, prowadzącą działalność w Japonii i innych krajach azjatyckich oraz Australii ze sprzedażą na poziomie około 3,2 miliarda euro rocznie. Akcje KPP są notowane na giełdzie w Tokio (Kabutochō, Tokio, ISIN JP3293350009).

 

Realizacja transakcji sprzedaży przez grupę Sequana wymaga uzyskania opinii Europejskiej Rady Pracowniczej spółki Antalis, jak również decyzji Komisarza Sądowego, któremu Sąd Gospodarczy w Nanterre powierzył nadzór nad likwidacją grupy Sequana.

 

Przeniesienie własności akcji na rzecz KPP będzie również wymagało zwolnienia  przez bank Bpifrance Participations oraz firmę Impala Security Solutions B.V zabezpieczeń na akcjach Antalis, będących obecnie własnością grupy Sequana, jak również od spełnienia innych warunków zawartych w podpisanej umowie. Transakcja nie podlega zatwierdzeniu przez francuski, europejski ani żaden inny organ ds. konkurencji odpowiedzialny za kontrolę połączeń firm.

 

Równolegle z umową kupna-sprzedaży, KPP, Antalis i wierzyciele Antalis podpisali porozumienie o restrukturyzacji zadłużenia, przewidujące spłatę 100 milionów euro kredytu konsorcjalnego dzięki wsparciu transakcji przez japoński  bank Mizuho oraz  umorzenie przez wierzycieli pozostałej kwoty kredytu.

Zasadniczym warunkiem tego umorzenia jest ostateczne przejęcie przez KPP akcji Antalis będących w posiadaniu grupy Sequana i banku Bpifrance.  Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 kwota zadłużenia Antalis r wynosiła 287,1 mln euro.

 

Po przeniesieniu akcji należących do Sequana i Bpifrance Participations, grupa KPP zobowiązała się, zgodnie z art. 234-2 ogólnych przepisów AMF (Autorité des Marchés Financiers  - francuski organ ds. rynków finansowych), do złożenia uproszczonej oferty zakupu (zwanej dalej „Ofertą”) wszystkich pozostałych akcji Antalis, stanowiących 16,3% dotychczasowego kapitału, po cenie 0,73 euro za akcję, notowanych na giełdzie paryskiej. Na sam koniec procesu Oferty, KPP zamierza złożyć wniosek o przymusowy wykup akcji, pod warunkiem, że będą spełnione wymagane warunki prawne.

 

Zarząd Grupy Antalis, na spotkaniu 30 marca 2020 r. z zadowoleniem zaakceptował planowane połączenie z KPP, co oznacza pomyślne zakończenie procesu tworzenia  nowej struktury udziałowców, mającej wesprzeć realizację  strategicznych planów Grupy. Oferta złożona przez spółkę KPP została wybrana w wyniku otwartego procesu o charakterze przetargowym.

 

Oczekuje się, że w efekcie przejęcia spółki Antalis przez KPP powstanie światowy lider w dystrybucji papieru, opakowań oraz rozwiązań do komunikacji wizualnej na czterech kontynentach - w Azji, Europie, Australii i Ameryce Łacińskiej – z poszerzoną ofertą produktów i usług dla klientów i dostawców we wszystkich sektorach i regionach. Nowo utworzona Grupa powinna wytwarzać roczny obrót w wysokości około 5,3 miliarda euro, przy 3,3 miliona ton sprzedanego papieru.

 

 Antalis, jego kierownictwo i pracownicy są bardzo zadowoleni z połączenia z KPP, które pozwoli całej Grupie otworzyć nowy rozdział w jej międzynarodowym rozwoju. Antalis uzyska środki niezbędne w procesie wzrostu i umacniania pozycji rynkowej.

Hervé Poncin, Dyrektor Zarządzający Antalis

"Zarząd Antalis z satysfakcją i zadowoleniem przyjął inwestycję KPP, dzięki której  Grupa uzyska długoterminowego akcjonariusza, który będzie wspierał jej dalszy rozwój. Połączenie to, w szczególności z firmą dystrybucyjną, kończy poszukiwania nowego akcjonariusza dla Antalis.

Pascal Lebard, Prezes Zarządu Antalis

 

 

O Antalis

Antalis (Euronext Paris: ANTA) jest liderem w dystrybucji B2B papieru (numer 1 na świecie poza Stanami Zjednoczonymi) i opakowań przemysłowych oraz na drugim miejscu w dystrybucji mediów komunikacji wizualnej w Europie. W 2019 r. Grupa odnotowała sprzedaż w wysokości 2,1 miliarda euro i zatrudniała 4700 osób obsługujących ponad 115 000 klientów, firm i drukarni w 39 krajach. Dzięki swoim 117 centrom dystrybucyjnym, Antalis realizuje około 11 000 dostaw dziennie na całym świecie, a w 2019 r. dystrybuował około  1,1 miliona ton papieru.