Aktualności

Antalis Poland otrzymał certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 45001

22 wrz 2020 —
Drukuj

 

W czerwcu b.r., niezależni audytorzy z Bureau Veritas Certification przeprowadzili audit certyfikacyjny na zgodność z ISO 9001:2015 oraz ISO 45001:2018 dla procesów zarządzanych w Magazynie Centralnym Antalis Poland w Błoniu. Pierwsza z norm dotyczy systemów zarządzania jakością, natomiast druga zawiera wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Audit zakończył się przyznaniem w dniu 21.08.2020 stosownych certyfikatów z akredytacją UKAS. W ten sposób firma po raz kolejny potwierdziła, że wysoka jakość połączona z dbałością o bezpieczeństwo to podstawowe filary, na których Antalis opiera swoją działalność w biznesie.

9001_45001.jpg

ISO 9001 to międzynarodowa norma określająca wymagania dla firm, które chcą otrzymać certyfikat potwierdzający, że w organizacji funkcjonują najwyższe standardy zarządzania jakością.  Wśród nich są m.in.: zorientowanie na klienta, wypracowanie i określenie kierunków rozwoju przez liderów i kierownictwo, zaangażowanie pracowników, procesowe i systemowe podejście do zarządzania jakością, a także ciągłe doskonalenie istniejących już procesów.

 

Projekt bez tytułu (1).png

 

Z kolei ISO 45001 jest normą, która zastępuje standard OHSAS 18001 i odnosi się do systemu zarządzania BHP. Korzyściami wynikającymi z jej wdrożenia w organizacjach są np. zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym oraz gwarancja bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy, co w efekcie poprawia wizerunek Antalis w oczach pracowników, klientów i partnerów biznesowych.

 

Projekt bez tytułu.png