Aktualności, Wydarzenia

Światowy dzień bezpieczeństwa w Antalis

02 wrz 2019 — Polska, bezpieczeństwo, światowy dzień bezpieczeństwa
Drukuj
PL-dzien-bezpieczenstwa-840x435.jpg

Jak co roku obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa w Pracy. To coroczna międzynarodowa kampania promująca bezpieczną, zdrową i godną pracę. Inicjatywę zapoczątkowała w 2003r Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization – ILO). Celem było promowanie świadomości bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom oraz chorobom zawodowym.

Jak co roku obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa w Pracy. To coroczna międzynarodowa kampania promująca bezpieczną, zdrową i godną pracę. Inicjatywę zapoczątkowała w 2003r Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization – ILO). Celem było promowanie świadomości bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom oraz chorobom zawodowym.

Kultura bezpieczeństwa i higieny pracy to przestrzegane systemu określonych praw i obowiązków na wszystkich poziomach. Rządy, pracodawcy i pracownicy aktywnie uczestniczą w zapewnianiu bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy poprzez stosowanie się do ustalonych reguł. Najwyższy priorytet ma zasada zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom.

Światowy Dzień Bezpieczeństwa w Pracy, to kampania rozwijająca świadomość na tematy związane z bezpieczeństwem. Skupia ona międzynarodową uwagę, na pojawiających się trendach w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na skali obrażeń, chorób i ofiar śmiertelnych wśród pracowników, na całym świecie.

Grupa Antalis zainspirowana przez Międzynarodową Organizację Pracy w roku 2017 dołączyła do grona społeczności, które dzień 28 kwietnia uczyniły Świętem Bezpiecznej Pracy.

Monika Zowczak, Dyrektor Personalny mówi:
„Jako Grupa Antalis wierzymy, że poprzez stałą pracę nad wzrostem świadomości naszych pracowników w zakresie bezpieczeństwa w pracy i poza nią, przyczynimy się do redukcji poziomu wypadkowości wśród naszych pracowników i ich bliskich. Chcemy też stale rozwijać kulturę bezpieczeństwa pracy, dzięki której wzrasta jakość i efektywność naszej pracy.

Naszą koncepcją jest podtrzymywanie kręgu świadomego bezpieczeństwa - „bądź bezpieczny i świadomy” i „bądź zdrowy” czyli: Bądź zdrowy, aby być bezpiecznym i świadomym; Bądź bezpieczny i świadomy, aby zachować zdrowie! Zainspirowała nas łacińska fraza „Mens sana in corpore sano”, którą nieco dostosowaliśmy w „Czujny umysł w zdrowym ciele”. Można to również zinterpretować jako „Dbajmy o swoje zdrowie, zapobiegajmy ryzyku”. Innymi słowy, powinniśmy dbać o siebie i nasze zdrowie i powinniśmy być czujni w każdej niebezpiecznej sytuacji, aby uniknąć wypadków.

Co roku we Oddziałach Antalis na całym świecie organizujemy prezentacje, warsztaty, szkolenia oraz różnorodne aktywności dla naszych pracowników. W ten sposób stawiamy na stały rozwój świadomości bezpieczeństwa pracy. W każdym roku koncentrujemy się na innym aspekcie bezpieczeństwa. Obchody Dnia Bezpieczeństwa zainaugurowaliśmy tematem: „Budujemy pomost między zdrowiem (Wellness) a bezpieczeństwem”.

W tym roku temat główny brzmiał: ”Wszyscy razem”. W Antalis Poland, skoncentrowaliśmy się na temacie: „Bezpieczeństwo na drodze”, gdzie nacisk położyliśmy nie tylko na bezpieczeństwo zmotoryzowanych użytkowników dróg, ale również bezpieczeństwo pieszych. Oprócz organizowanych warsztatów, ćwiczeń sprawdzających nasz refleks czy symulatorów wypadków, staraliśmy się sprowokować naszych pracowników do dyskusji o bezpieczeństwie na drodze zapraszając do panelu dyskusyjnego przedstawiciela policji drogowej, który opowiadał nam o skutkach brawurowej, nieostrożnej jazdy. Rozmawialiśmy również o tym, jak policja stara się zapobiegać niebezpieczeństwu na drogach.

Ale obchody Dnia Bezpieczeństwa to nie tylko koncentracja na aspektach związanych z bezpiecznym zachowaniem. Organizując działania staramy się również poświęcić czas aktywnościom nie związanym z pracą; zdrowemu odżywianiu, sprzyjającym relaksowi, takimi, jak: warsztaty zdrowego odżywiania, masaż, itp.”

Dzień Bezpieczeństwa na stałe wpisał się w kalendarz działań edukacyjno-społecznych w Antalis. Idea przyświecająca Dniom Bezpieczeństwa pomaga rozwijać umiejętności i wiedzę pracowników z zakresu świadomego dbania o bezpieczeństwo i zdrowie.

„Bezpieczeństwo przede wszystkim” jest jedną z głównych wartości pracowników Grupy Antalis.