• Rekrutacja

Mamy wspólną politykę rekrutacyjną dla wszystkich organizacji wchodzących w skład naszej firmy. Ułatwia to mobilność wewnątrz organizacji, jednocześnie pomagając pozyskiwać nowe talenty.

  • Proces Wdrożenia

Poświęcamy wiele uwagi na organizację Twoich pierwszych dni pracy w naszej organizacji. Integracja z nowym srodowiskiem jest "kamieniem milowym" w Twojej ścieżce kariery. Od pierwszego dnia wspieramy każdego pracownika w poznawaniu firmy i biznesu, którym się zajmujemy.

  • Zarządzanie Wydajnością

Wszyscy pracownicy firmy korzystają z takiego samego systemu oceny indywidualnych i zespołowych wyników pracy, który pomaga określić potrzeby rozwoju zawodowego.

  • Rozwój

Zarządzanie wydajnością pozwala określić potrzeby zarówno rozwoju indywidualnego pracowników, jak i rozwoju zespołowego. Spersonalizowane programy rozwoju pomagają zwiększyć efektywność pracy oraz wspierają założenia strategiczne firmy na poziomach lokalnym i globalnym.

  • Zarządzanie Talentami

Wdrożyliśmy strategię pozyskiwania, rozwijania i utrzymywania talentów. Zidentyfikowaliśmy umiejętności i kompetencje niezbędne do sprostania naszym obecnym i przyszłym wyzwaniom biznesowym. Stworzyliśmy programy rozwoju zawodowego wspierające mobilność wewnątrz firmy.

  • Moja Opinia

Nieustannie dążymy do poprawy naszej polityki personalnej i regularnie prosimy naszych pracowników o informację zwrotną za pomocą Badania Satysfakcji i Zaangażowania Pracowników.