Podstawowe wartości i wzorce zachowań Antalis

Naszymi podstawowymi wartościami są elementy, które uważamy za najważniejsze w codziennej pracy. Mimo ciągłych zmian wartości te pozostają stałe i pozwalają nam stworzyć pozytywną organizację, osiągającą wysokie wyniki i odnoszącą sukcesy.

Booklet.jpg

Antalis kieruje się czterema podstawowymi wartościami opartymi na pracy ZESPOŁOWEJ:

IMG-teamspirit-2.jpg

  • DUCH ZESPOŁU

Zrozumienie własnej roli w osiąganiu długoterminowych celów spółki; współpraca z innymi pracownikami w celu realizacji założeń i celów. Budowanie sieci z pracownikami pełniącymi różne funkcje w spółce i wykorzystywanie różnorodności umiejętności i wartości jako możliwości zdobywania wiedzy.

IMG-trust-2.jpg

  • WZMOCNIENIE POZYCJI PRACOWNIKÓW I ZAUFANIE

Zaangażowanie i chęć podejmowania działań z własnej inicjatywy; podejmowanie decyzji w najlepszym interesie spółki z zachowaniem najwyższych standardów. Inspirowanie i motywowanie innych członków zespołu do realizacji celów poprzez determinację i zaangażowanie w wykonywaną pracę; wykorzystywanie możliwości zdobywania wiedzy podczas wykonywanych zadań.

IMG-account-2.jpg

  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Branie odpowiedzialności za swoje działania i swój wkład w pracę zespołu; dążenie do sukcesu indywidualnego, sukcesu zespołu i spółki. Szukanie odpowiednich rozwiązań w oparciu o rzetelną ocenę sytuacji uwzględniającą podstawowe wartości spółki.

IMG-mindset-2.jpg

  • ELASTYCZNOŚĆ

Szybka i pozytywna reakcja na zmieniające się priorytety i okoliczności, poszukiwanie rozwiązań zaistniałych problemów i wyzwań. Otwartość na nowe pomysły i inicjatywa w proponowaniu rozwiązań mających na celu realizację długoterminowych celów spółki.