Antrak®, zrównoważony łańcuch dostaw Antalis

Dowiedz się, jak Antalis zwiększa identyfikowalność i odpowiedzialność łańcucha dostaw.

img-antrak-logo.jpg

 

Informacje o 300 dostawcach i ich odpowiedzialności społecznej zgromadzone na jednej platformie

Antalis zgromadził wiele różnych informacji na temat społecznej odpowiedzialności dostawców. W bazie systemu ANTRAK zostały zebrane dane dotyczące certyfikacji oraz źródła pochodzenia dostarczanych do naszych klientów produktów. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad zarządzaniem zrównoważonym łańcuchem dostaw oraz zapewnienia klientom pełnej gwarancji w zakresie odpowiedzialności za zamówione produkty.

Antrak ®: ujednolicone i wyczerpujące dane dotyczące łańcucha dostaw

Poprzez zbieranie i umieszczanie w jednym miejscu kompletnych informacji związanych ze śledzeniem łańcucha dostaw, Antalis potwierdza, że w prakytyczny sposób angażuje się w kontrolę łańcucha dostaw a jednocześnie prowadzi przejrzyste zasady współpracy z dostawcami. Korzyścią dla dostawców jest możliwość szybkiego zdobycia informacji, które są zazwyczaj rozproszone w ramach różnych firm. Co więcej, Antalis jest jedynym dostawcą papieru, który w sposób tak kompleksowy zbiera dane dotyczące zagadnień społeczno-środowiskowych poprzez dedykowaną platformę.

Zebrane informacje są weryfikowane pod kątem spójności (od gatunków drzew wykorzystanych do produkcji papieru po kraj ich pochodzenia), a zintegrowany moduł rozpoznaje potencjalne ryzyka związane ze współpracą z danym dostawcą. Dedykowany zespół procowników Antalis jest następnie odpowiedzialna za podjęcie działań w celu ograniczenia zidentyfikowanych zagrożeń.

Antrak® w pigułce

Oprócz ogólnych informacji biznesowych i danych kontaktowych, dostawcy są proszeni o wypełnienie formularza w celu dostarczenia wyczerpujących informacji na temat:

  • Informacji związanych z CSR
    Raporty CSR, umowy z poddostawcami,, wdrażanie standardów środowiskowych, etyczne działania biznesowe, bezpieczeństwo pracy, równość szans, poszanowanie praw człowieka i warunków pracy.
  • Zgodności produktu z certyfikacją
    Oznakowanie EU Timber (związane z gatunkami drzew wykorzystywanymi do produkcji papieru wraz z ich źródłem pochodzenia), rozporządzenie EU REACH, certyfikacja  FSC® i PEFC, certyfikat do kontaktu z żywnością, dyrektywy w sprawie odpadów oraz właściwości środowiskowe produktu, takie jak procent włókien z recyklingu. Aby produkty zostały oznaczone certyfikatami na platformie Antali, muszą zostać dostarczone przez dostawców.
  • Dane produkcyjne
    Normy ISO, daty produkcji, dane dotyczące bezpieczeństwa itp.