Gubisz się w gąszczu etykiet?

Istnieje wiele różnych etykiet ekologicznych stosowanych do naszych produktów i usług. Zapoznaj się z definicjami przedstawionymi poniżej.

Green-labels-banner.jpg

FSC.jpg

Certyfikacja FSC® (Forest Stewardship Council – Rada Dobrej Gospodarki Leśnej)

Forest Stewardship Council to niezależna, pozarządowa organizacja non-profit, założona w celu wspierania odpowiedzialnej społecznie i zrównoważonej ekonomicznie gospodarki leśnej w zakresie zarządzania światowymi zasobami leśnymi. Wizją organizacji FSC® jest zapewnienie, że w ramach światowej gospodarki leśnej przestrzegane będą odpowiednie normy socjalne, ekologiczne i gospodarcze, z korzyścią dla ludności całego świata oraz przyszłych pokoleń.

PEFC.jpg

Certyfikacja PEFC

PEFC to skrót od Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (Program Uznania Systemów Certyfikacji Lasów). PEFC jest niezależną pozarządową organizacją typu non-profit oraz największym na świecie podmiotem oferującym certyfikację w zakresie gospodarki leśnej. PEFC został utworzony w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej oraz oceny i wzajemnego uznawania krajowych systemów certyfikacji leśnej. Certyfikacja PEFC prowadzona jest według standardów krajowych akredytowanych przez PEFC.

PCF.png

PCF (Process Chlorine Free – przetwarzany bez użycia chloru)

Proces nie prowadzi do wytwarzania szkodliwych substancji w tym dioksyn. Natomiast w procesie wykorzystywany jest tlen, ozon lub nadtlenek wodoru jako czynniki wybielające.

EU.jpg

Oznakowanie EU ECOLABEL

Europejskie oznakowanie Ecolabel stanowi certyfikat przyznawany przez Komisję Europejską niezależnym organizacjom odpowiedzialnym za wdrażanie zasad ochrony środowiska na szczeblu krajowym.
Ecolabel koncentruje się przede wszystkim na procesie przetwarzania surowców i produkcji końcowego towaru pod kątem minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Obecnie ponad tysiąc produktów posiada ten certyfikat.

Projekt bez tytułu (4).png

Certyfikat ISO 9001

21 sierpnia 2023 r. Antalis otrzymał ponownie certyfikat Bureau Veritas Certification - ISO 9001:2015.

Posiadanie tego certyfikatu przynosi szereg korzyści, m.in.:

  • usystematyzowanie procesów zachodzących w firmie i nadanie im formy procedur
  • staranna realizacja zmian dotyczących funkcjonowania firmy
  • nadzór nad działaniami przyczyniającymi się do rozwoju i usprawnienia działań
  • wprowadzenie ustalonych i jednolitych procedur
  • podniesienie wiarygodności firmy.

 

Projekt bez tytułu (4).png

Certyfikat ISO 45001

21 sierpnia 2020 r. Antalis otrzymał certyfikat Bureau Veritas Certification - ISO 45001:2018.

Posiadanie tego certyfikatu przynosi szereg korzyści, m.in.:

  • tworzenie kultury bezpiecznej pracy
  • identyfikację zagrożeń i wprowadzenie środków kontroli, aby im zapobiegać
  • zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i zachorowań, przekładające się na wymierne korzyści w postaci obniżenia kosztów oraz zmniejszenia absencji chorobowej
  • angażowanie pracowników i motywowanie ich dzięki lepszym, bezpieczniejszym warunkom pracy.

 

Strategia podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021.

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020.