easycute-master.jpg

Łatwy dostęp do niestandardowych formatów płyt

Easycut to zindywidualizowana usługa cięcia płyt syntetycznych. Program online służy do tworzenia instrukcji cięcia płyt, co pozwala na optymalizację procesu zgodnie z wymaganiami klienta. Klient definiuje pożądaną ilość formatek oraz ich wymiar, a program automatyczne oblicza liczbę wymaganych płyt z najwyższą możliwą dokładnością, informuje o koszcie cięcia oraz procencie odpadu z pociętych płyt.

viscom-service-easycut(1).jpg