Zmierz swój wpływ i stań się częścią pozytywnej transformacji

Aby pomóc Ci lepiej zrozumieć wpływ różnych typów produktów i podejmować lepsze decyzje, stworzyliśmy Antalis Green Star System™ dla Visual Communication.

Dlaczego nowy system klasyfikacji?

W tym zagmatwanym świecie twierdzeń i domysłów na temat tego, co jest ekologiczne, a co nie, łatwo się pogubić w tym całym hałasie.

Ale nie możemy sobie pozwolić na dezorientację! Musimy być pewni siebie przy podejmowaniu decyzji. Musimy być w stanie polegać na rzeczowym i bezstronnym sposobie pomiaru poziomu zrównoważenia każdego produktu, który kupujemy.

W branży Visual Communication taki system już dawno powinien zostać wprowadzony.


Green Star System

Co mierzymy?

Tak jak w przypadku hotelu - ocena gwiazdkowa nie jest oparta na emocjonalnych odczuciach czy czyichś przypuszczeniach. Jest ona mocno osadzona w ścisłym zestawie kryteriów, które są mierzone skrupulatnie i konsekwentnie.

Podobnie, Green Star System™ analizuje jasno zdefiniowany zestaw wskaźników w ramach dwóch kluczowych parametrów: surowców i cyklu końca życia.

 

Surowiec

Niżej oceniane są materiały wykonane z pierwotnych paliw kopalnych - zasadniczo tworzywa sztuczne - podczas gdy wyższe noty przyznawane są materiałom z surowców odnawialnych, a jeszcze wyższe produktom wykonanym z materiałów pochodzących z recyklingu.

Produkty mogą być wytwarzane z surowców nie pochodzących z recyklingu lub z materiałów, które zostały już wcześniej wykorzystane, a następnie poddane procesowi, w wyniku którego powstał nowy produkt.

Surowce mogą pochodzić ze źródeł kopalnych i mineralnych (nieodnawialnych) lub ze źródeł odnawialnych/bioproduktów.


4 opcje:

  • PIERWOTNE Z SUROWCÓW NIEODNAWIALNYCH to węglowodory; pochodzące przede wszystkim z przerobu węgla, ropy naftowej lub gazu ziemnego.
  • PIERWOTNE SUROWCE ODNAWIALNE I BIOPRODUKTY, pochodzą ze źródeł opartych na fotosyntezie, czyli produkcji pierwotnej - wyprodukowane z surowców dziewiczych, nie poddanych jeszcze recyklingowi.
  • WTÓRNE SUROWCE KOPALNE – produkty pochodzące z recyklingu, które pierwotnie wytworzony były z surowców nieodnawialnych (kopalin).
  • WTÓRNE SUROWCE ODNAWIALNE I BIOPRODUKTY – produkty pochodzące z recyklingu surowców, które pierwotnie wytworzony były z surowców odnawialnych i bioproduktów.

 

Koniec cyklu życia

Jak postępuje się z produktem po zakończeniu jego użytkowania? Czy można poddać go recyklingowi ze względu na jego skład i sposób utylizacji? Czy na pewno nie zawiera substancji niebezpiecznych, które nie są zgodne z unijnymi przepisami REACH?

 

  • ŚREDNIA PRZYDATNOŚĆ DO RECYKLINGU - surowiec jest trudny do recyklingu ze względu na specyfikę recyklingu tych odpadów, np. te, które nie są powszechne w Unii Europejskiej. Dotyczy to tworzyw wykonanych z polimerów jednomateriałowych, takich jak PCW i PU.
  • WYSOKA PRZYDATNOŚĆ DO RECYKLINGU - istnieje wysoce efektywny proces odzyskiwania odpadów z tworzyw sztucznych i ponownego przetwarzania materiału na użyteczne produkty. Typowe przykłady to PET, PP i PE.
  • REACH - rozporządzenie przyjęte przez Unię Europejską w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami związanymi z toksycznymi chemikaliami.

 

 

Teraźniejszość - punkt honoru

Podejmowanie odpowiedzialnych działań ma kluczowe znaczenie. Ale dobrze jest też umieć przedstawić dowody, których już teraz wymagają konsumenci, słusznie domagając się efektów. Wybór produktów z wysoką oceną Green Star System ™, to dowód, że aktywnie działasz, aby zmniejszyć swój wpływ na środowisko.

W naszym sklepie internetowym można znaleźć ranking Green Star System™ dla wszystkich produktów Visual Communication. 

 

Norma branżowa

Dziś stosujemy Green Star System™ w całej gamie naszych produktów i wykorzystujemy go z w pracy z naszymi partnerami, aby w przyszłości mógł stać się standardem branżowym.

 

Nasi specjaliści ds. zrównoważonego rozwoju są gotowi usiąść z Państwem, wysłuchać Waszych opinii, zrozumieć Wasze potrzeby, przeanalizować nowe alternatywy i pomóc w proekologicznej transformacji, która jest prosta, skuteczna i opłacalna w kontekście Państwa sukcesu w dłuższej perspektywie.