Antalis pragnie być postrzegany jako niekwestionowany lider w branży papierniczej. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest ustanowienie przejrzystych i jasnych standardów.

img-green-connection-1.jpg

Eko-odpowiedzialność

Antalis ściśle współpracuje z dostawcami, klientami i innymi zainteresowanymi stronami aby dostarczyć innowacyjne produkty, zbudować ich wartość dodaną dla klientów oraz wspierać ochronę środowiska. Firma wspiera także wysiłki prowadzone przez lokalne oddziały na rzecz zrównoważonego rozwoju, takie jak: udział w targach CSR, warsztatach poświęconych tematom ochronie środowiska czy tworzeniu materiałów zachęcających firmy do zaangażowania w idee zrównoważonego rozwoju.

Aby zapewnić spójność komunikacji w działaniach całej firmy, we wszystkich podejmowanych akcjach, Antalis stworzył jasne zasady komunikacji w zakresie swoich produktów ekologicznych, tzw. „Antalis Green Connection”. Oznacza to, że narzędzia komunikacyjne (broszury, ulotki, etc.) odnoszące się do tego rodzaju produktów otrzymają tzw. “zielony znak”, czyli logo, które spowoduje, że wyróżnią się spośród innych materiałów komunikacyjnych firmy, w sposób pozwalający na identyfikację ich z tą właśnie grupą produktów.

Poniżej przedstawiono kilka ważnych projektów ekologicznych, w ramach których firma Antalis realizuje swój cel bycia liderem w zakresie odpowiedzialności za środowisko naturalne:

img-green-connection-2.jpg

Green Star System ™

Prosty i skuteczny system umożliwiający ocenę poziomu ekologiczności różnych rodzajów papieru. Narzędzie to uwzględnia pochodzenie włókna i proces produkcji. Każdemu produktowi przyznaje się od zera do pięciu gwiazdek na podstawie jego efektywności środowiskowej. W celu osiągnięcia jeszcze większej identyfikowalności Antalis stworzył platformę dostawców Antrak, która gwarantuje, że wybrany produkt pochodzi z odpowiedzialnego łańcucha dostaw.

img-green-connection-6.jpg

Oferta produktów eko-odpowiedzialnych

Antalis zbudował jedną z najszerszych ofert produktów przyjaznych dla środowiska na rynku. Została opracowana z myślą zaspokojenia potrzeb klientów na różne rodzaje druku i techniki wykończeniowe. Pozwala to na wybranie podłoża, które będzie odpowiadać polityce CSR danej firmy, przy jednoczesnym uwzględnieniu sposobu zadruku i budżetu na przeznaczonego na daną pracę.

img-green-connection-5.jpg

Certyfikacja FSC® i PEFC obejmująca wiele lokalizacji

Antalis zwraca uwagę na spełnienie norm środowiskowych w całym łańcuchu dostaw. Spółka Antalis jako pierwsza na rynku ustanowiła certyfikację FSC® i PEFC obejmującą wiele lokalizacji, aby zapewnić pełną identyfikowalność i przejrzystość w całym łańcuchu dostaw. Przeprowadza audyty w obszarze logistyki (etykietowanie, osobne przechowywanie produktów, dostawa), systemów informatycznych (katalogowanie, opisy i dane produktowe) oraz działań w obszarze marketingu i sprzedaży (wykorzystywanie znaków graficznych, szkolenia wewnętrzne, dokumenty sprzedażowe). Spełnienie norm środowiskowych oznacza, że wszystkie certyfikowane kraje mają obowiązek spełnić te same wymogi środowiskowe względem swoich klientów. Na obecną chwilę w programie biorą udział 32 podmioty Antalis z całego świata.

Ekologiczne narzędzia

Jako lider w obszarze CSR Antalis opracowuje i promuje szereg narzędzi umożliwiających i usprawniających komunikację w zakresie wpływu papieru na środowisko. Poznaj nasze narzędzia i korzystaj z nich w swojej działalności. Obejrzyj inspirujące film o mitach i stereotypach dotyczących papieru i ekologiczności. Przemysł papierniczy to jedna z najbardziej ekologicznych gałęzi przemysłu, przyczyniająca się do ponownego zalesienia naszej planety.

 

PL_green-connection.jpg

 

Broszury, próbki i katalogi próbek

Broszury dotyczące produktów zawierają jasne i zwięzłe informacje na temat charakterystyki technicznej i możliwości zastosowania każdej z marek, a próbki i katalogi próbek pozwalają użytkownikom na dotknięcie i skorzystanie z produktów, a także ocenę ich jakości. Jesli jesteście Państwo zainteresowani przetestowaniem naszych produktów, prosimy o kontakt z naszym zespołem handlowym. Nasi konsultanci spotkają się z Państwem aby zaprezentować wzornik i próbki papieru a w przypadku potrzeby dostarczyć próbki produkcyjne. Możecie też Państwo skorzystać z rozmowy poprzez Chat Online aby uzyskać więcej informacji.