m²/t
m²/t
Ilość metrów bieżących na rolce
m
Waga rolki
kg
Cena za 1 t do ceny za 1 m²
€/m²
Cena za 1 m² do ceny za 1 t
m²/t
Cena za 1 t fo ceny za 1 zwój
/rolka
Cenz za 1 rolkę do ceny za 1 t
/t
Cena za 1 paczkę do ceny za 1 m²
€/m²
Cena za 1 m² do ceny za 1 zwój
/rolka
Cena za 1 t do ceny za 1 zwój
/km
Cena za 1000 m do ceny za 1 t
/t
Od ceny za 1000 m do ceny za 1 m²
/km
Cena za 1000 m do ceny za 1 m²
€/m²